ODSJEK ZA OBRAZOVANJE I NAUKU
Šef Odsjeka
Elmir Tukić, prof.
Telefon: 035 369 343
Stručni savjetnik za obrazovanje
mr.sc. Alisa Memić, prof.
Telefon: 035 369 340
Stručni savjetnik za visoko obrazovanje i nauku
Malik Ikanović, dipl. ecc.
Telefon: 035 369 342