ODSJEK ZA SAOBRAĆAJNU EDUKACIJU
Šef Odsjeka
Emin Rakovac, dipl.ing.saob.
Telefon: 035 369 347
Viši stručni saradnik za pravne i opće poslove
Elsad Jamaković, dipl.prav.
Telefon: 035 369 345
Stručni saradnik za polaganje vožačkih ispita i poslove saobraćajne edukacije
Edina Kasumović Mujezinović, dipl.ing.saob.
Telefon: 035 369 349
Stručni saradnik za polaganje vozačkih ispita i poslove saobraćajne edukacije
Eldar Bešić, MA-dipl.ing.saob.
Telefon: 035 369 349
Stručni saradnik za polaganje vozačkih ispita
Nusret Muminović, bak.ing.saob.
Telefon: 035 369 349
Stručni saradnik za polaganje vozačkih ispita
Adnan Mukinović, prof.
Telefon: 035 369 349
Stručni saradnik za polaganje vozačkih ispita
Nermina Parić, prof.
Telefon: 035 369 349
Viši referent za polaganje ispita iz upravljanja motornim vozilom
Mustafa Avdić, teh.drum.saob.
Telefon: 035 369 349
Viši referent za polaganje ispita iz upravljanja motornih vozila
Davor Kovačević, teh.drum.saob.
Telefon: 035 369 349
Viši referent za polaganje ispita iz upravljanja motornim vozilom
Emir Ćehajić, dipl.ing.saob.
Telefon: 035 369 349
Viši referent za polaganje ispita iz upravljanja motornim vozilom
Mersudin Rabotić, teh.drum.saob.
Telefon: 035 369 349
Viši referent za administrativne poslove
Meliha Fočić, ek.teh.
Telefon: 035 277 240
Viši referent za administrativne poslove
Alma Prelić, up.teh.
Telefon: 035 369 349
Viši referent za administrativne poslove
Bajro Hadžić, dipl.ing.pol.
Telefon: 035 773 452
Viši referent za administrativne poslove
Mersed Mustafić, prof.
Telefon: 035 707 107