PROJEKTI

Međunarodno udruženje “Interaktivne osnove škole” MIOS Tuzla – “Razvoj digitalnih kompetencija nastavnog osoblja Tuzlanskog kantona” u okviru projekta “1 kvadratni kilometar obrazovanja” (Saglasnost broj: 10/1-34-10098-4/22 od 13.9.2022. godine

CARITAS Švicarske i Centar za ekologiju i energiju – “Inovacije u energetskoj efikasnosti i obnovljivoj energiji za bolje prilagođavanje klimatskim promjenama i smanjenje siromaštva – EE FAZA III (Saglasnost broj: 10/1-34-28297-1/22 od 25.10.2022. godine)

Udruženje za kulturu i umjetnost “Kult produkcija” Tuzla – “Izvođenje predstave  -Poklon, vreća i sreća- učenicima osnovnih škola Tuzlanskog kantona” (Saglasnost broj: 10/1-34-026696-2/22 od 07.11.2022. godine) 

Humanitarna organizacija “Genesis Project” Banja Luka – “Jačanje sistemskog pružanja usluga mentalne i psihosocialne podrške za nastavnike osnovnih i srednjih škola Federacije Bosne i Hercegovine” (Saglasnost: 10/1-34-026562-2/22 od 14.11.2022. godine)

JZU DOM ZDRAVLJA SREBRENIK – “Promotivno-preventivne aktivnosti u oblasti mentalnog zdravlja u školama i predškolskim ustanovama Tuzlanskog kantona” (Saglasnost broj: 10/1-34-027815-2/22 od 14.11.2022. godine) 

CRVENI KRIŽ TUZLANSKOG KANTONA – “Provođenje aktivnosti u osnovnim i srednjim školama iz programa Upozoravanje na mine i Prva pomoć na području Tuzlanskog kantona” (Saglasnost broj: 10/1-34-027747-2/22 od 14.11.2022. godine) 

Radio Kameleon Tuzla – “NEKA ME VIDE” (Saglasnost broj: 10/1-23-026934-2/22 od 14.11.2022. godine)

Udruženje “Liberalni forum – Pokret za slobodno društvo” – “Saglasnost za učešće učenika srednjih škola iz Tuzlanskog kantona na takmičenju BH Ekonomska olimpijada” (Saglasnost broj: 10/1-34-027926-1/22 od 14.11.2022. godine)

Zlatko Ibrahimagić – Projekat odobren od strane Američke ambasade u Bosni i Hercegovini (U.S. Department of State) – “Ralizacija projekata u osnovnim i srednjim školama” (Saglasnost broj: 10/1-34-026770-2/22 od 23.11.2022. godine)

Udruženje “Kali Sara – Romski informativni centar” – Projekat “DANI OTVORENIH VRATA ZDRAVLJA” (Saglasnost broj: 10/1-34-027924-1/22 od 05.12.2022. godine)

Lejla Selimović-Erdić – “Zahtjev za davanje saglasnosti za provođenje anketa u osnovnim školama na području Tuzlanskog kantona” (Saglasnost broj: 10/1-34-000995-1/22 od 23.01.2023. godine)

SAVEZ bošnjačkih nevladinih organizacija – “Uloga Armije i MUP-a RBiH u odbrani Bosne i Hercegovine” (Saglasnost broj: 10/1-34-030131-2/22 od 23.11.2022. godine)

JZU DOM ZDRAVLJA GRADAČAC – “Edukativna predavanja i radionice u školama na području grada Gradačac” (Saglasnost broj: 10/1-34-029844-2/22 od 02.12.2022. godine)

Udruženje za razvoj NERDA – “Edukativna predavanja i radionice u školama na području grada Tuzle u okviru projekta: Ekološki aspekti zdrave prehrane” (Saglasnost broj: 10/1-34-030817-2/22 od 02.12.2022. godine)

Sead Javrić – “Izvođenje kulturno-umjetničkog programa, mađioničarske predstave za učenike osnovnih škola na području Tuzlanskog kantona” (Saglasnost broj: 10/1-34-030108-2/22 od 11.01.2023. godine) 

Internacionalni Univerzitet u Sarajevu – “Promotivna posjeta srednjim školama” (Saglasnost broj: 10/1-34-030875-1/22 od 16.01.2023. godine)

Udruženje “AMICA EDUCA” Tuzla – “Kreativna podrška nastavnicima religijske kulture u osnovnim školama Tuzlanskog kantona” (Saglasnost broj: 10/1-34-028573-1/22 od 26.01.2023. godine)

Udruženje “PIPOL” Tuzla – “Organizirana prodaja privjesaka za ključeve sa simbolom Zlatne vrpce u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona povodom Međunarodnog dana djece oboljele i izličene od raka” (Saglasnost broj: 10/1-34-000041-2/23 od 06.02.2023. godine)

CENTAR ZA UKLANJANJE MINA U BIH – “Edukacija učenika osnovnih škola Tuzlanskog kantona iz upoznavanja na opasnost od mina” (Saglasnost broj: 10/1-34-034401-2/23 od 09.02.2023. godine)

Internacionalna poslovno-informaciona akademija Tuzla – “Posjete srednjim školama na području Tuzlanskog kantona radi održavanja prezentacija studijskih programa” (Saglasnost broj: 10/1-34-2327-1/23 od 14.02.2023. godine)

Amna Bašić – “Istraživanje u redovnim osnovnim školama Tuzlanskog kantona u okviru master studija na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli – ciljana populacija učenici drugog i trećeg razreda” (Saglasnost broj: 10/1-34-034146-1/23 od 15.02.2023. godine)

BICIKLISTIČKE STAZE – BIKE TOUR – “Realizacija obuke vožnje bicikla za učenike osnovnih škola na području općine Lukavac i formiranja srednjoškolske biciklističke sekcije” (Saglasnost broj: 10/1-34-000827-1/23 od 15.02.2023. godine)

JU MUZEJ ISTOČNE BOSNE TUZLA – “Posjeta osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona sa izložbom historičara kustosa Nermina Ibrića” (Saglasnost broj: 10/1-45-002499-1/23 od 16.02.2023. godine)

Centar za ekologiju i energiju Tuzla – “Solarna energija za Tuzla” (Saglasnost broj: 10/1-34-1617-2/23 od 17.02.2023. godine)

Udruženje Terra Art i Ambasada SAD – “Youth Leadership and Teacher Development Program” (Saglasnost broj: 10/1-34-003476-1/23 od 02.03.2023. godine)