KONAČNE RANG LISTE NASTAVNICI I STRUČNI SARADNICI

U skladu sa tekstom Konkursa za prijem nastavnika i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona, konačne rang liste iz člana 34. Pravilnika bit će dostupne 30. januara 2023. godine.

 1. JU Osnovna škola „Banovići“ Banovići
 2. JU Osnovna škola „Banovići Selo“ Banovići Selo, Banovići
 3. JU Osnovna škola „Grivice“ Banovići
 4. JU Osnovna škola „Treštenica“ Treštenica, Banovići
 5. JU Osnovna škola „Čelić“ Čelić
 6. JU Osnovna škola „Humci“ Humci, Čelić
 7. JU Osnovna škola „Vražići“ Vražići, Čelić
 8. JU Osnovna škola „Brijesnica“ Brijesnica, Doboj Istok
 9. JU Osnovna škola „Klokotnica“ Klokotnica, Doboj Istok
 10. JU OŠ „Doborovci“ Doborovci, Gračanica
 11. JU Druga osnovna škola Gračanica
 12. JU Osnovna škola „Džakule“ Džakule, Gračanica
 13. JU Osnovna škola „Hasan Kikić“ Gračanica
 14. JU Osnovna škola „Lukavica“ Lukavica, Gračanica
 15. JU Osnovna škola „Malešići“ Malešići, Gračanica
 16. JU Osnovna škola „Miričina“ Miričina, Gračanica
 17. JU Osnovna škola „Orahovica“ Orahovica Donja, Gračanica
 18. JU Osnovna škola „Soko“ Soko
 19. JU Osnovna muzička škola Gračanica
 20. JU Osnovna škola „Stjepan Polje“ Gračanica
 21. JU Osnovna škola „Dr. Safvet-beg Bašagić“ Gradačac
 22. JU Osnovna škola „Edhem Mulabdić“ Međiđa Donja, Gradačac
 23. JU Osnovna škola „Hamdija Kreševljaković“ Kamberi, Gradačac
 24. JU Osnovna škola „Hasan Kikić“ Gradačac
 25. JU Osnovna škola „Ivan Goran Kovačić“ Gradačac
 26. JU Osnovna škola „Musa Ćazim Ćatić“ Zelinja Donja, Gradačac
 27. JU Osnovna škola „Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak“ Srnice Donje, Gradačac
 28. JU Osnovna škola „Kalesija“ Kalesija
 29. JU Osnovna škola „Memići“ Memići, Kalesija
 30. JU Osnovna škola „Rainci Gornji“ Rainci Gornji, Kalesija
 31. JU Osnovna škola „Tojšići“ Tojšići, Kalesija
 32. JU Osnovna škola „Vukovije“ Vukovije, Kalesija
 33. JU Osnovna škola „Kladanj“ Kladanj
 34. JU Osnovna škola „Stupari“ Stupari, Kladanj
 35. JU Osnovna škola „Dobošnica“ Dobošnica, Lukavac
 36. JU Osnovna škola „Gnojnica“ Gnojnica, Lukavac
 37. JU Osnovna škola „Lukavac Grad“ Lukavac
 38. JU Osnovna škola „Lukavac Mjesto“ Lukavac
 39. JU Osnovna škola „Poljice“ Poljice, Lukavac
 40. JU Osnovna škola „Prokosovići“ Prokosovići, Lukavac
 41. JU Osnovna škola „Puračić“ Puračić, Lukavac
 42. JU Osnovna škola „Turija“ Turija, Lukavac
 43. JU Osnovna škola „Sapna“ Sapna
 44. JU Druga osnovna škola Srebrenik
 45. JU Osnovna škola „Duboki Potok“ Duboki Potok, Srebrenik
 46. JU Osnovna škola „Podorašje“ Podorašje, Srebrenik
 47. JU Prva osnovna škola Srebrenik
 48. JU Osnovna škola „Rapatnica“ Rapatnica, Srebrenik
 49. JU Osnovna škola „Sladna“ Sladna, Srebrenik
 50. JU Osnovna škola „Špionica“ Špionica, Srebrenik
 51. JU Osnovna škola „Tinja“ Tinja, Srebrenik
 52. JU Osnovna škola „Teočak“ Teočak
 53. JU Osnovna škola „Brčanska Malta“ Tuzla
 54. JU Osnovna škola „Breške“ Tuzla
 55. JU Osnovna škola „Bukinje“ Bukinje, Tuzla
 56. JU Osnovna škola „Centar“ Tuzla
 57. JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla
 58. JU Osnovna škola „Gornja Tuzla“ Gornja Tuzla
 59. JU Osnovna škola „Husino“ Tuzla
 60. JU Osnovna škola „Kiseljak“ Kiseljak, Tuzla
 61. JU Osnovna škola „Kreka“ Tuzla
 62. JU Osnovna škola „Lipnica“ Lipnica, Tuzla
 63. JU Osnovna škola „Mejdan“ Tuzla
 64. JU Osnovna škola „Miladije“ Tuzla
 65. JU Osnovna škola „Mramor“ Mramor, Tuzla
 66. JU Osnovna škola „Novi Grad“ Tuzla
 67. JU Osnovna muzička škola Tuzla
 68. JU Osnovna škola „Pasci“ Pasci Tuzla
 69. JU Osnovna škola „Pazar“ Pazar, Tuzla
 70. JU Osnovna škola „Podrinje“ Mihatovići, Tuzla
 71. JU Osnovna škola „Simin Han“ Tuzla
 72. JU Osnovna škola „Sjenjak“ Tuzla
 73. JU Osnovna škola „Slavinovići“ Tuzla
 74. JU Osnovna škola „Solina“ Tuzla
 75. JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla
 76. JU Osnovna škola „Bašigovci“ Bašigovci, Živinice
 77. JU Druga osnovna škola Živinice
 78. JU Osnovna škola „Dubrave“ Dubrave Donje, Živinice
 79. JU Osnovna škola „Đurđevik“ Đurđevik, Živinice
 80. JU Osnovna škola „Gračanica“ Gračanica, Živinice
 81. JU Prva osnovna škola Živinice
 82. JU Osnovna škola „Šerići“ Šerići, Živinice
 83. JU Osnovna škola „Višća“ Višća, Živinice
 84. JU Osnovna škola „Živinice Gornje“ Živinice Gornje, Živinice
 85. JU Mješovita srednja škola Banovići
 86. JU Mješovita srednja škola Čelić
 87. JU Mješovita srednja škola Doboj Istok i pozicija 7.1.
 88. JU Gimnazija „Dr. Mustafa Kamarić“ Gračanica
 89. JU Mješovita srednja škola Gračanica
 90. JU Gimnazija „Mustafa Novalić“ Gradačac
 91. JU Mješovita srednja škola „Hasan Kikić“ Gradačac
 92. JU Mješovita srednja škola Kalesija
 93. JU Mješovita srednja škola „Musa Ćazim Ćatić“ Kladanj
 94. JU Mješovita srednja škola Lukavac
 95. JU Mješovita srednja elektro-mašinska škola Lukavac i pozicija 8.1.
 96. JU Mješovita srednja ekonomsko-hemijska škola Lukavac
 97. JU Mješovita srednja škola Sapna
 98. JU Mješovita srednja škola Srebrenik
 99. JU Mješovita srednja škola Teočak
 100. JU Gimnazija „Meša Selimović“ Tuzla
 101. JU Gimnazija „Ismet Mujezinović“ Tuzla
 102. JU Srednja ekonomsko-trgovinska škola Tuzla
 103. JU Srednja medicinska škola Tuzla
 104. JU Srednja muzička škola „Čestmir Mirko Dušek“ Tuzla
 105. JU Turističko-ugostiteljska škola Tuzla
 106. JU Mješovita srednja elektrotehnička škola Tuzla
 107. JU Mješovita srednja hemijska škola Tuzla
 108. JU Mješovita srednja mašinska škola Tuzla
 109. JU Mješovita srednja rudarska škola Tuzla
 110. JU Mješovita srednja saobraćajna škola Tuzla
 111. JU Mješovita srednja škola Tuzla
 112. JU Gimnazija Živinice
 113. JU Mješovita srednja škola Živinice
 114. JU Mješovita srednja građevinsko-geodetska škola Tuzla i pozicija 9.1. i 9.2.