KONAČNE RANG LISTE POMOĆNO-TEHNIČKO OSOBLJE

U skladu sa tekstom Oglasa za prijem zaposlenika u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona, konačne rang liste iz člana 34. Pravilnika bit će dostupne 1. septembra 2021. godine.

1. JU Osnovna škola „Banovići“ Banovići

2.JU Osnovna škola „Banovići Selo“ Banovići

3.JU Osnovna škola „Grivice“ Banovići

4. JU Osnovna škola „Seona“ Aljkovići, Banovići

5. JU Osnovna škola „Treštenica“ Treštenica, Banovići

5. JU Osnovna škola „Čelić“ Čelić

6. JU Osnovna škola „Humci“ Humci, Čelić

7. JU Osnovna škola „Vražići“ Vražići, Čelić

8. JU Osnovna škola „Brijesnica“ Brijesnica, Doboj Istok

9. JU Druga osnovna škola Gračanica

10. JU Osnovna škola „Gornja Orahovica“ Gornja Orahovica, Gračanica

11. JU Osnovna škola „Hasan Kikić“ Gračanica

12. JU Osnovna škola „Malešići“ Malešići, Gračanica

13. JU Osnovna škola „Miričina“ Miričina, Gračanica

14. JU Osnovna škola „Orahovica“ Orahovica Donja, Gračanica

15. JU Osnovna škola „Stjepan Polje“ Stjepan Polje, Gračanica

16. JU Osnovna muzička škola Gračanica

17. JU Osnovna škola „Dr. Safvet-beg Bašagić“ Gradačac

18. JU Osnovna škola „Edhem Mulabdić“ Međiđa Donja, Gradačac

19. JU Osnovna škola „Hamdija Kreševljaković“ Kamberi, Gradačac

20. JU Osnovna škola „Hasan Kikić“ Gradačac

21. JU Osnovna škola „Ivan Goran Kovačić“ Gradačac

22. JU Osnovna škola „Musa Ćazim Ćatić“ Zelinja Donja, Gradačac

23. JU Osnovna škola „Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak“ Srnice Donje, Gradačac

24. JU Osnovna škola „Kalesija“  Kalesija

25. JU Osnovna škola „Memići“ Memići, Kalesija

26. JU Osnovna škola „Tojšići“ Tojšići, Kalesija

27. JU Osnovna škola „Vukovije“ Vukovije, Kalesija

28. JU Osnovna škola „Kladanj“ Kladanj

29. JU Osnovna škola „Stupari“ Stupari, Kladanj

30. JU Osnovna škola „Dobošnica“ Dobošnica, Lukavac

31. JU Osnovna škola „Lukavac Grad“ Lukavac

32. JU Osnovna škola „Lukavac Mjesto“ Lukavac

33. JU Osnovna škola „Prokosovići“ Prokosovići, Lukavac

34. JU Osnovna škola „Puračić“ Puračić, Lukavac

35. JU Osnovna škola „Sapna“ Sapna

36. JU Osnovna škola „Duboki Potok“ Duboki Potok, Srebrenik

37. JU Osnovna škola „Podorašje“ Podorašje, Srebrenik

38. JU Prva osnovna škola Srebrenik

39. JU Osnovna škola „Špionica“ Špionica, Srebrenik

40. JU Osnovna škola „Tinja“ Tinja, Srebrenik

41. JU Osnovna škola „Teočak“ Teočak

42. JU Osnovna škola „Brčanska Malta“ Tuzla

43. JU Osnovna škola „Breške“ Breške, Tuzla

44. JU Osnovna škola „Bukinje“ Bukinje, Tuzla

45. JU Osnovna škola „Centar“ Tuzla

46. JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla

47. JU Osnovna škola „Gornja Tuzla“ Gornja Tuzla, Tuzla

48. JU Osnovna škola „Jala“ Tuzla

49. JU Osnovna škola „Kiseljak“ Kiseljak, Tuzla

50. JU Osnovna škola  „Kreka“ Tuzla

51. JU Osnovna škola „Lipnica“ Lipnica, Tuzla

52. JU Osnovna škola „Mejdan“ Tuzla

53. JU Osnovna škola „Miladije“  Tuzla

54. JU Osnovna škola „Mramor“ Mramor, Tuzla

55. JU Osnovna škola „Novi Grad“ Tuzla

56. JU Osnovna muzička škola Tuzla

57. JU Osnovna škola „Pasci“ Pasci, Tuzla

58. JU Osnovna škola „Pazar“ Tuzla

59. JU Osnovna škola „Podrinje“ Mihatovići, Tuzla

60. JU Osnovna škola „Simin Han“ Tuzla

61. JU Osnovna škola „Sjenjak“ Tuzla

62. JU Osnovna škola „Slavinovići“ Tuzla

63. JU Osnovna škola „Solina“ Tuzla

64. JU Osnovna škola „Tušanj“ Tuzla

65. JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla

66. JU Osnovna škola „Bašigovci“ Bašigovci, Živinice

67. JU Druga osnovna škola Živinice

68. JU Osnovna škola „Dubrave“ Dubrave, Živinice

69. JU Osnovna škola „Đurđevik“ Đurđevik, Živinice

70. JU Osnovna škola „Šerići“ Šerići, Živinice

71. JU Osnovna škola „Višća“ Višća, Živinice

72. JU Osnovna škola „Živinice Gornje“ Živinice Gornje, Živinice

73. JU Mješovita srednja škola Čelić

74. JU Mješovita srednja škola Doboj Istok

75. JU Mješovita srednja škola Gračanica

76. JU Gimnazija „Mustafa Novalić“ Gradačac

77. JU Mješovita srednja škola „Hasan Kikić“ Gradačac

78. JU Mješovita srednja škola Kalesija

79. JU MSŠ „Musa Ćazim Ćatić“ Kladanj

80. JU Mješovita srednja škola Lukavac

81. JU Mješovita srednja elektro-mašinska škola Lukavac

82. JU Mješovita srednja ekonomsko-hemijska škola Lukavac

83. JU Mješovita srednja škola Srebrenik

84. JU Mješovita srednja škola Teočak

85. JU Gimnazija „Meša Selimović“ Tuzla

86. JU Gimnazija „Ismet Mujezinović“ Tuzla

87. JU Srednja medicinska škola Tuzla

88. JU Mješovita srednja elektrotehnička škola Tuzla

89. JU Mješovita srednja građevinsko-geodetska škola Tuzla

90. JU Mješovita srednja hemijska škola Tuzla

91. JU Mješovita srednja škola Tuzla

92. JU Turističko-ugostiteljska škola Tuzla

93. JU Gimnazija Živinice

94. JU Mješovita srednja škola Živinice

95. JU Osnovna škola “Klokotnica” Klokotnica, Doboj Istok

96. JU Osnovna škola “Džakule” Džakule, Gračanica

97. JU Mješovita srednja škola Sapna