RANG LISTE NASTAVNICI I STRUČNI SARADNICI

U skladu sa tekstom Konkursa za prijem nastavnika i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona, rang liste iz člana 29. Pravilnika bit će dostupne 17. augusta 2022. godine. Rang liste za “nove pozicije” po Ispravci i dopuni konkursa za prijem u radni odnos nastavnika biće dostupne dana 22. augusta 2022. godine.

 1. JU Osnovna škola „Banovići“ BanovićiRang lista po Ispravci i dopuni konkursa
 2. JU Osnovna škola „Seona“ Banovići
 3. JU Osnovna škola „Banovići Selo“ Banovići Selo, Banovići
 4. JU Osnovna škola „Grivice“ Banovići
 5. JU Osnovna škola „Treštenica“ Treštenica, Banovići
 6. JU Osnovna škola „Čelić“ Čelić
 7. JU Osnovna škola „Humci“ Humci, Čelić
 8. JU Osnovna škola „Vražići“ Vražići, Čelić
 9. JU Osnovna škola „Brijesnica“ Brijesnica, Doboj IstokRang lista po Ispravci i dopuni konkursa
 10. JU Osnovna škola „Klokotnica“ Klokotnica, Doboj Istok
 11. JU OŠ „Doborovci“ Doborovci, Gračanica
 12. JU Druga osnovna škola Gračanica
 13. JU Osnovna škola „Džakule“ Džakule, Gračanica
 14. JU Osnovna škola „Gornja Orahovica“ Gornja Orahovica, Gračanica
 15. JU Osnovna škola „Hasan Kikić“ Gračanica
 16. JU Osnovna škola „Lukavica“ Lukavica, Gračanica
 17. JU Osnovna škola „Malešići“ Malešići, Gračanica
 18. JU Osnovna škola „Miričina“ Miričina, Gračanica – Rang lista po Ispravci i dopuni konkursa
 19. JU Osnovna škola „Orahovica“ Orahovica Donja, Gračanica
 20. JU Osnovna škola „Soko“ SokoRang lista po Ispravci i dopuni konkursa
 21. JU Osnovna muzička škola Gračanica
 22. JU Osnovna škola „Stjepan Polje“ Gračanica
 23. JU Osnovna škola „Dr. Safvet-beg Bašagić“ Gradačac
 24. JU Osnovna škola „Edhem Mulabdić“ Međiđa Donja, Gradačac
 25. JU Osnovna škola „Hamdija Kreševljaković“ Kamberi, Gradačac
 26. JU Osnovna škola „Hasan Kikić“ Gradačac
 27. JU Osnovna škola „Ivan Goran Kovačić“ Gradačac
 28. JU Osnovna škola „Musa Ćazim Ćatić“ Zelinja Donja, Gradačac
 29. JU Osnovna škola „Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak“ Srnice Donje, Gradačac – Rang lista po Ispravci i dopuni konkursa
 30. JU Osnovna škola „Kalesija“ Kalesija
 31. JU Osnovna škola „Memići“ Memići, Kalesija
 32. JU Osnovna škola „Rainci Gornji“ Rainci Gornji, Kalesija – Rang lista po Ispravci i dopuni konkursa
 33. JU Osnovna škola „Tojšići“ Tojšići, Kalesija
 34. JU Osnovna škola „Vukovije“ Vukovije, Kalesija
 35. JU Osnovna škola „Kladanj“ Kladanj
 36. JU Osnovna škola „Stupari“ Stupari, Kladanj – Rang lista po Ispravci i dopuni konkursa
 37. JU Osnovna škola „Dobošnica“ Dobošnica, Lukavac
 38. JU Osnovna škola „Gnojnica“ Gnojnica, Lukavac Rang lista po Ispravci i dopuni konkursa
 39. JU Osnovna škola „Lukavac Grad“ Lukavac – Rang lista po Ispravci i dopuni konkursa
 40. JU Osnovna škola „Lukavac Mjesto“ Lukavac
 41. JU Osnovna škola „Poljice“ Poljice, Lukavac
 42. JU Osnovna škola „Prokosovići“ Prokosovići, Lukavac
 43. JU Osnovna škola „Puračić“ Puračić, Lukavac
 44. JU Osnovna škola „Turija“ Turija, Lukavac
 45. JU Osnovna škola „Sapna“ Sapna
 46. JU Druga osnovna škola Srebrenik
 47. JU Osnovna škola „Duboki Potok“ Duboki Potok, Srebrenik
 48. JU Osnovna škola „Podorašje“ Podorašje, Srebrenik
 49. JU Prva osnovna škola Srebrenik
 50. JU Osnovna škola „Rapatnica“ Rapatnica, Srebrenik
 51. JU Osnovna škola „Sladna“ Sladna, Srebrenik
 52. JU Osnovna škola „Špionica“ Špionica, Srebrenik
 53. JU Osnovna škola „Tinja“ Tinja, SrebrenikRang lista po Ispravci i dopuni konkursa
 54. JU Osnovna škola „Teočak“ Teočak
 55. JU Osnovna škola „Brčanska Malta“ Tuzla – Rang lista po Ispravci i dopuni konkursa
 56. JU Osnovna škola „Breške“ Tuzla – Rang lista po Ispravci i dopuni konkursa
 57. JU Osnovna škola „Bukinje“ Bukinje, Tuzla
 58. JU Osnovna škola „Centar“ Tuzla
 59. JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla
 60. JU Osnovna škola „Gornja Tuzla“ Gornja Tuzla
 61. JU Osnovna škola „Husino“ Tuzla
 62. JU Osnovna škola „Jala“ Tuzla
 63. JU Osnovna škola „Kiseljak“ Kiseljak, Tuzla
 64. JU Osnovna škola „Kreka“ Tuzla
 65. JU Osnovna škola „Lipnica“ Lipnica, Tuzla
 66. JU Osnovna škola „Mejdan“ Tuzla
 67. JU Osnovna škola „Miladije“ Tuzla
 68. JU Osnovna škola „Mramor“ Mramor, Tuzla – Rang lista po Ispravci i dopuni konkursa
 69. JU Osnovna škola „Novi Grad“ Tuzla
 70. JU Osnovna muzička škola Tuzla
 71. JU Osnovna škola „Pasci“ Pasci Tuzla
 72. JU Osnovna škola „Pazar“ Pazar, Tuzla
 73. JU Osnovna škola „Podrinje“ Mihatovići, Tuzla
 74. JU Osnovna škola „Simin Han“ Tuzla
 75. JU Osnovna škola „Sjenjak“ Tuzla
 76. JU Osnovna škola „Slavinovići“ Tuzla
 77. JU Osnovna škola „Solina“ Tuzla
 78. JU Osnovna škola „Tušanj“ Tuzla – Rang lista po Ispravci i dopuni konkursa
 79. JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla
 80. JU Osnovna škola „Bašigovci“ Bašigovci, Živinice
 81. JU Druga osnovna škola Živinice – Rang lista po Ispravci i dopuni konkursa
 82. JU Osnovna škola „Dubrave“ Dubrave Donje, Živinice
 83. JU Osnovna škola „Đurđevik“ Đurđevik, Živinice
 84. JU Osnovna škola „Gračanica“ Gračanica, Živinice – Rang lista po Ispravci i dopuni konkursa
 85. JU Prva osnovna škola Živinice
 86. JU Osnovna škola „Šerići“ Šerići, Živinice
 87. JU Osnovna škola „Višća“ Višća, Živinice
 88. JU Osnovna škola „Živinice Gornje“ Živinice Gornje, Živinice
 89. JU Mješovita srednja škola Banovići
 90. JU Mješovita srednja škola Čelić
 91. JU Mješovita srednja škola Doboj Istok – Rang lista po Ispravci i dopuni konkursa
 92. JU Gimnazija „Dr. Mustafa Kamarić“ Gračanica
 93. JU Mješovita srednja škola Gračanica – Rang lista po Ispravci i dopuni konkursa
 94. JU Gimnazija „Mustafa Novalić“ Gradačac – Rang lista po Ispravci i dopuni konkursa
 95. JU Mješovita srednja škola „Hasan Kikić“ Gradačac
 96. JU Mješovita srednja škola Kalesija
 97. JU Mješovita srednja škola „Musa Ćazim Ćatić“ Kladanj
 98. JU Mješovita srednja škola Lukavac – Rang lista po Ispravci i dopuni konkursa
 99. JU Mješovita srednja ekonomsko-hemijska škola Lukavac
 100. JU Mješovita srednja elektro-mašinska škola Lukavac – Rang lista po Ispravci i dopuni konkursa
 101. JU Mješovita srednja škola Sapna – Rang lista po Ispravci i dopuni konkursa
 102. JU Mješovita srednja škola Srebrenik
 103. JU Mješovita srednja škola Teočak
 104. JU Gimnazija „Meša Selimović“ Tuzla
 105. JU Gimnazija „Ismet Mujezinović“ Tuzla
 106. JU Srednja ekonomsko-trgovinska škola Tuzla
 107. JU Srednja medicinska škola Tuzla
 108. JU Srednja muzička škola „Čestmir Mirko Dušek“ Tuzla
 109. JU Turističko-ugostiteljska škola Tuzla
 110. JU Mješovita srednja elektrotehnička škola Tuzla – Rang lista po Ispravci i dopuni konkursa
 111. JU Mješovita srednja građevinsko-geodetska škola Tuzla
 112. JU Mješovita srednja hemijska škola Tuzla
 113. JU Mješovita srednja mašinska škola Tuzla
 114. JU Mješovita srednja rudarska škola Tuzla
 115. JU Mješovita srednja saobraćajna škola Tuzla
 116. JU Mješovita srednja škola Tuzla
 117. JU Gimnazija Živinice
 118. JU Mješovita srednja škola Živinice