RANG LISTE NASTAVNICI I STRUČNI SARADNICI

U skladu sa tekstom Konkursa za prijem nastavnika i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona, rang liste iz člana 29. Pravilnika bit će dostupne 20. januara 2022. godine.

 1. JU Osnovna škola „Banovići“ Banovići
 2. JU Osnovna škola „Banovići Selo“ Banovići Selo, Banovići
 3. JU Osnovna škola „Grivice“ Banovići
 4. JU Osnovna škola „Seona“ Aljkovići, Banovići
 5. JU Osnovna škola „Treštenica“ Treštenica, Banovići
 6. JU Osnovna škola „Čelić“ Čelić
 7. JU Osnovna škola „Humci“ Humci, Čelić i Rang lista za “novu poziciju” 7.8.
 8. JU Osnovna škola „Vražići“ Vražići, Čelić
 9. JU Osnovna škola „Brijesnica“ Brijesnica, Doboj Istok
 10. JU Osnovna škola „Klokotnica“ Klokotnica, Doboj Istok
 11. JU Osnovna škola “Doborovci” Doborovc, Gračanica
 12. JU Druga osnovna škola Gračanica
 13. JU Osnovna škola „Džakule“ Džakule, Gračanica
 14. JU Osnovna škola „Gornja Orahovica“ Gornja Orahovica, Gračanica
 15. JU Osnovna škola „Hasan Kikić“ Gračanica
 16. JU Osnovna škola „Lukavica“ Lukavica, Gračanica
 17. JU Osnovna škola „Malešići“ Malešići, Gračanica
 18. JU Osnovna škola „Miričina“ Miričina, Gračanica
 19. JU Osnovna škola „Orahovica“ Orahovica Donja, Gračanica
 20. JU Osnovna škola „Soko“ Soko i Rang lista za “novu poziciju” 20.4.
 21. JU Osnovna muzička škola Gračanica
 22. JU Osnovna škola „Dr. Safvet-beg Bašagić“ Gradačac
 23. JU Osnovna škola „Edhem Mulabdić“ Međiđa Donja, Gradačac
 24. JU Osnovna škola „Hamdija Kreševljaković“ Kamberi, Gradačac
 25. JU Osnovna škola „Hasan Kikić“ Gradačac
 26. JU Osnovna škola „Ivan Goran Kovačić“ Gradačac
 27. JU Osnovna škola „Musa Ćazim Ćatić“ Zelinja Donja, Gradačac
 28. JU Osnovna škola „Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak“ Srnice Donje, Gradačac
 29. JU Osnovna škola „Kalesija“ Kalesija
 30. JU Osnovna škola „Memići“ Memići, Kalesija
 31. JU Osnovna škola „Rainci Gornji“ Rainci Gornji, Kalesija i Rang lista za “novu poziciju” 31.5.
 32. JU Osnovna škola „Tojšići“ Tojšići, Kalesija
 33. JU Osnovna škola „Vukovije“ Vukovije, Kalesija
 34. JU Osnovna škola „Kladanj“ Kladanj
 35. JU Osnovna škola „Stupari“ Stupari
 36. JU Osnovna škola „Dobošnica“ Dobošnica, Lukavac
 37. JU Osnovna škola „Gnojnica“ Gnojnica, Lukavac
 38. JU Osnovna škola „Lukavac Grad“ Lukavac
 39. JU Osnovna škola „Lukavac Mjesto“ Lukavac
 40. JU Osnovna škola „Poljice“ Poljice, Lukavac
 41. JU Osnovna škola „Prokosovići“ Prokosovići, Lukavac
 42. JU Osnovna škola „Puračić“ Puračić, Lukavac
 43. JU Osnovna škola „Turija“ Turija, Lukavac
 44. JU Osnovna škola „Sapna“ Sapna
 45. JU Druga osnovna škola Srebrenik
 46. JU Osnovna škola „Duboki Potok“ Duboki Potok, Srebrenik
 47. JU Osnovna škola „Podorašje“ Podorašje, Srebrenik
 48. JU Prva osnovna škola Srebrenik
 49. JU Osnovna škola „Rapatnica“ Rapatnica, Srebrenik
 50. JU Osnovna škola „Sladna“ Sladna, Srebrenik
 51. JU Osnovna škola „Špionica“ Špionica, Srebrenik
 52. JU Osnovna škola „Tinja“ Tinja, Srebrenik
 53. JU Osnovna škola „Teočak“ Teočak i Rang lista za “novu poziciju” 53.3.
 54. JU Osnovna škola „Brčanska Malta“ Tuzla
 55. JU Osnovna škola „Bukinje“ Bukinje, Tuzla
 56. JU Osnovna škola „Centar“ Tuzla
 57. JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla
 58. JU Osnovna škola „Gornja Tuzla“ Gornja Tuzla
 59. JU Osnovna škola „Husino“ Tuzla i Rang lista za “novu poziciju” 59.3.
 60. JU Osnovna škola „Kiseljak“ Kiseljak, Tuzla
 61. JU Osnovna škola „Kreka“ Tuzla
 62. JU Osnovna škola „Lipnica“ Lipnica, Tuzla
 63. JU Osnovna škola „Mejdan“ Tuzla
 64. JU Osnovna škola „Miladije“ Tuzla
 65. JU Osnovna škola „Mramor“ Mramor, Tuzla
 66. JU Osnovna škola „Novi Grad“ Tuzla
 67. JU Osnovna muzička škola Tuzla
 68. JU Osnovna škola „Podrinje“ Mihatovići, Tuzla
 69. JU Osnovna škola „Simin Han“ Tuzla
 70. JU Osnovna škola „Sjenjak“ Tuzla
 71. JU Osnovna škola „Slavinovići“ Tuzla i Rang lista za “novu poziciju” 71.5.
 72. JU Osnovna škola „Solina“ Tuzla
 73. JU Osnovna škola „Tušanj“ Tuzla
 74. JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla
 75. JU Osnovna škola „Bašigovci“ Bašigovci, Živinice
 76. JU Druga osnovna škola Živinice
 77. JU Osnovna škola „Dubrave“ Dubrave Donje, Živinice i Rang lista za “novu poziciju” 77.3.
 78. JU Osnovna škola „Đurđevik“ Đurđevik, Živinice i Rang liste po Ispravci i dopuni konkursa
 79. JU Osnovna škola „Gračanica“ Gračanica, Živinice
 80. JU Prva osnovna škola Živinice
 81. JU Osnovna škola „Šerići“ Šerići, Živinice
 82. JU Osnovna škola „Višća“ Višća, Živinice
 83. JU Osnovna škola „Živinice Gornje“ Živinice Gornje, Živinice
 84. JU Mješovita srednja škola Banovići
 85. JU Mješovita srednja škola Čelić i Rang lista za “novu poziciju” 85.14.
 86. JU Mješovita srednja škola Doboj Istok
 87. JU Gimnazija „Dr. Mustafa Kamarić“ Gračanica
 88. JU Mješovita srednja škola Gračanica
 89. JU Gimnazija „Mustafa Novalić“ Gradačac
 90. JU Mješovita srednja škola „Hasan Kikić“ Gradačac
 91. JU Mješovita srednja škola Kalesija
 92. JU Mješovita srednja škola „Musa Ćazim Ćatić“ Kladanj
 93. JU Mješovita srednja škola Lukavac
 94. JU Mješovita srednja ekonomsko-hemijska škola Lukavac
 95. JU Mješovita srednja elektro-mašinska škola Lukavac
 96. JU Mješovita srednja škola Sapna
 97. JU Mješovita srednja škola Srebrenik
 98. JU Mješovita srednja škola Teočak
 99. JU Gimnazija „Meša Selimović“ Tuzla
 100. JU Gimnazija „Ismet Mujezinović“ Tuzla
 101. JU Srednja ekonomsko-trgovinska škola Tuzla
 102. JU Srednja medicinska škola Tuzla
 103. JU Srednja muzička škola „Čestmir Mirko Dušek“ Tuzla
 104. JU Turističko-ugostiteljska škola Tuzla
 105. JU Mješovita srednja elektrotehnička škola Tuzla
 106. JU Mješovita srednja građevinsko-geodetska škola Tuzla
 107. JU Mješovita srednja hemijska škola Tuzla
 108. JU Mješovita srednja mašinska škola Tuzla
 109. JU Mješovita srednja rudarska škola Tuzla
 110. JU Mješovita srednja saobraćajna škola Tuzla
 111. JU Mješovita srednja škola Tuzla
 112. JU Gimnazija Živinice
 113. JU Mješovita srednja škola Živinice