RANG LISTE POMOĆNO-TEHNIČKO OSOBLJE

U skladu sa tekstom Oglasa za prijem zaposlenika u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona, rang liste iz člana 29. Pravilnika bit će dostupne 27. januara 2022. godine.

1.JU Osnovna škola „Banovići Selo“ Banovići

2. JU Osnovna škola „Seona“ Aljkovići, Banovići

4. JU Osnovna škola „Vražići“ Vražići, Čelić

5. JU Osnovna škola „Klokotnica“ Klokotnica, Doboj Istok

6. JU Druga osnovna škola Gračanica

7. JU Osnovna škola „Lukavica“ Lukavica, Gračanica

8. JU Osnovna škola „Malešići“ Malešići, Gračanica

9. JU Osnovna škola „Orahovica“ Orahovica Donja, Gračanica

10. JU Osnovna škola „Edhem Mulabdić“ Međiđa Donja, Gradačac

11. JU Osnovna škola „Memići“ Memići, Kalesija

12. JU Osnovna škola “Rainci Gornji” Rainci Gornji, Kalesija

13. JU Osnovna škola „Tojšići“ Tojšići, Kalesija

14. JU Osnovna škola „Kladanj“ Kladanj

15. JU Osnovna škola „Dobošnica“ Dobošnica, Lukavac

16. JU Osnovna škola „Poljice“ Poljice, Lukavac

17. JU Osnovna škola „Puračić“ Puračić, Lukavac

18. JU Osnovna škola „Podorašje“ Podorašje, Srebrenik

19. JU Osnovna škola „Sladna“ Sladna, Srebrenik

20. JU Osnovna škola „Breške“ Breške, Tuzla

21. JU Osnovna škola „Centar“ Tuzla

22. JU Osnovna škola „Kiseljak“ Kiseljak, Tuzla

23. JU Osnovna škola „Lipnica“ Lipnica, Tuzla

24. JU Osnovna škola „Podrinje“ Mihatovići, Tuzla

25. JU Osnovna škola „Simin Han“ Tuzla

26. JU Osnovna škola „Tušanj“ Tuzla

27. JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla

28. JU Osnovna škola „Šerići“ Šerići, Živinice

29. JU Mješovita srednja škola Čelić

30. JU Mješovita srednja škola Lukavac

31. JU Mješovita srednja škola Srebrenik

32. JU Mješovita srednja građevinsko-geodetska škola Tuzla

33. JU Mješovita srednja mašinska škola Tuzla

34. JU Gimnazija Živinice

35. JU Mješovita srednja škola Živinice

36. JU Osnovna škola “Sjenjak” Tuzla

37. JU Prva osnovna škola Živinice