RANG LISTE POMOĆNO-TEHNIČKO OSOBLJE

U skladu sa tekstom Oglasa za prijem zaposlenika u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona, rang liste iz člana 29. Pravilnika bit će dostupne 24. januara 2023. godine.

 1. JU Osnovna škola „Banovići“ Banovići
 2. JU Osnovna škola „Seona“ Banovići
 3. JU Osnovna škola „Treštenica“ Treštenica, Banovići
 4. JU Osnovna škola „Čelić“ Čelić
 5. JU Osnovna škola „Vražići“ Vražići, Čelić
 6. JU OŠ „Doborovci“ Doborovci, Gračanica
 7. JU Druga osnovna škola Gračanica
 8. JU Osnovna škola „Džakule“ Džakule, Gračanica
 9. JU Osnovna škola „Gornja Orahovica“ Gornja Orahovica, Gračanica
 10. JU Osnovna škola „Orahovica“ Orahovica Donja, Gračanica
 11. JU Osnovna muzička škola Gračanica
 12. JU Osnovna škola „Hasan Kikić“ Gradačac
 13. JU Osnovna škola „Ivan Goran Kovačić“ Gradačac
 14. JU Osnovna škola „Musa Ćazim Ćatić“ Zelinja Donja, Gradačac
 15. JU Osnovna škola „Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak“ Srnice Donje, Gradačac
 16. JU Osnovna škola „Vukovije“ Vukovije, Kalesija
 17. JU Osnovna škola „Stupari“ Stupari, Kladanj
 18. JU Osnovna škola „Dobošnica“ Dobošnica, Lukavac i pozicija 18.1.
 19. JU Osnovna škola „Gnojnica“ Gnojnica, Lukavac
 20. JU Osnovna škola „Lukavac Grad“ Lukavac
 21. JU Osnovna škola „Duboki Potok“ Duboki Potok, Srebrenik
 22. JU Osnovna škola „Podorašje“ Podorašje, Srebrenik
 23. JU Prva osnovna škola Srebrenik
 24. JU Osnovna škola „Rapatnica“ Rapatnica, Srebrenik
 25. JU Osnovna škola „Špionica“ Špionica, Srebrenik
 26. JU Osnovna škola „Teočak“ Teočak
 27. JU Osnovna škola „Brčanska Malta“ Tuzla
 28. JU Osnovna škola „Bukinje“ Bukinje, Tuzla
 29. JU Osnovna škola „Centar“ Tuzla i pozicija 29.2.
 30. JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla
 31. JU Osnovna škola „Husino“ Tuzla
 32. JU Osnovna škola „Jala“ Tuzla
 33. JU Osnovna škola „Kiseljak“ Kiseljak, Tuzla
 34. JU Osnovna škola „Kreka“ Tuzla
 35. JU Osnovna škola „Lipnica“ Lipnica, Tuzla
 36. JU Osnovna škola „Miladije“ Tuzla
 37. JU Osnovna škola „Mramor“ Mramor, Tuzla
 38. JU Osnovna škola „Podrinje“ Mihatovići, Tuzla
 39. JU Osnovna škola „Simin Han“ Tuzla
 40. JU Osnovna škola „Tušanj“ Tuzla
 41. JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla
 42. JU Druga osnovna škola Živinice
 43. JU Osnovna škola „Đurđevik“ Đurđevik, Živinice
 44. JU Osnovna škola „Višća“ Višća, Živinice
 45. JU Mješovita srednja škola Čelić
 46. JU Gimnazija „Dr. Mustafa Kamarić“ Gračanica
 47. JU Mješovita srednja škola Kalesija
 48. JU Mješovita srednja elektro-mašinska škola Lukavac
 49. JU Gimnazija „Ismet Mujezinović“ Tuzla
 50. JU Mješovita srednja mašinska škola Tuzla
 51. JU Mješovita srednja saobraćajna škola Tuzla
 52. JU Mješovita srednja elektrotehnička škola Tuzla.