RANG LISTE SEKRETARI I SARADNICI

U skladu sa tekstom Konkursa za prijem zaposlenika u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona, rang liste iz člana 29. Pravilnika bit će dostupne 26. augusta 2022. godine.

 1. JU Osnovna škola „Seona“, Banovići
 2. JU Osnovna škola „Banovići Selo“ Banovići
 3. JU Osnovna škola „Treštenica“ Treštenica, Banovići
 4. JU Osnovna škola „Vražići“ Vražići, Čelić
 5. JU Osnovna škola „Brijesnica“ Brijesnica , Doboj Istok
 6. JU Osnovna škola „Gornja Orahovica“ Gračanica
 7. JU Osnovna škola „Hasan Kikić“, Gračanica
 8. JU Osnovna škola „Lukavica“ Lukavica, Gračanica
 9. JU Osnovna škola „Miričina“ Miričina, Gračanica
 10. JU Osnovna škola „ Donja Orahovica“ , Gračanica
 11. JU Osnovna škola „ Soko“ Soko, Gračanica
 12. JU Osnovna muzička škola Gračanica
 13. JU Osnovna škola „Dr. Safvet-beg Bašagić“ Gradačac
 14. JU Osnovna škola „Edhem Mulabdić“ Međiđa Donja, Gradačac
 15. JU Osnovna škola „Hasan Kikić“ Gradačac
 16. JU Osnovna škola „Musa Ćazim Ćatić“ Zelinja Donja,Gradačac
 17. JU Osnovna škola „Mehmed beg Kapetanović Ljubušak“ Srnice Donje, Gradačac
 18. JU Osnovna škola „Rainci Gornji“ Rainci Gornji, Kalesija
 19. JU Osnovna škola „Tojšići“ Tojšići, Kalesija
 20. JU Osnovna škola „Kladanj“ Kladanj
 21. JU Osnovna škola „Lukavac Mjesto“ Lukavac
 22. JU Osnovna škola „Poljice“ Poljice, Lukavac
 23. JU Osnovna škola „Puračić“ Puračić, Lukavac
 24. JU Osnovna škola „Sladna“ Sladna
 25. JU Osnovna škola „Špionica“ Srebrenik
 26. JU Osnovna škola „Tinja“ Srebrenik
 27. JU Osnovna škola „Teočak“ Teočak 
 28. JU Osnovna škola „Brčanska Malta“ Tuzla
 29. JU Osnovna škola „Breške Tuzla
 30. JU Osnovna škola „Centar“ Tuzla
 31. JU Osnovna škola „Lipnica“ Tuzla
 32. JU Osnovna škola „Novi Grad“ Tuzla
 33. JU Osnovna škola „Pasci“ Tuzla
 34. JU Osnovna škola „Pazar“ Tuzla
 35. JU Osnovna škola „Podrinje“Mihatovići, Tuzla
 36. JU Osnovna škola „Solina“ Tuzla
 37. JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla
 38. JU Osnovna škola „Dubrave“ Živinice
 39. JU Osnovna škola „Višća“ Živinice
 40. JU Osnovna škola „Živinice Gornje“ Živinice
 41. JU Mješovita srednja škola Doboj Istok
 42. JU Gimnazija „Mustafa Novalić“ Gradačac
 43. JU Mješovita srednja škola „Musa Ćazim Ćatić“ Kladanj
 44. JU Mješovita srednja škola ekonomsko-hemijska škola Lukavac
 45. JU Gimnazija „Meša Selimović“ Tuzla
 46. JU Gimnazija „Ismet Mujezinović“ Tuzla
 47. JU Srednja muzička škola „Čestmir Mirko Dušek“ Tuzla
 48. JU Mješovita srednja hemijska škola Tuzla
 49. JU Mješovita srednja rudarska škola Tuzla
 50. JU Mješovita srednja saobraćajna škola Tuzla
 51. JU Mješovita srednja škola Tuzla
 52. JU Turističko-ugostiteljska škola Tuzla.