RANG LISTE SEKRETARI I SARADNICI

U skladu sa tekstom Konkursa za prijem zaposlenika u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona, rang liste iz člana 29. Pravilnika bit će dostupne 27. augusta 2021. godine.

 1. JU Osnovna škola „Seona“ Aljkovići, Banovići
 2. JU Osnovna škola „Treštenica“ Treštenica, Banovići
 3. JU Osnovna škola „Brijesnica“ Brijesnica Velika, Doboj Istok
 4. JU Osnovna škola „Lukavica“ Lukavica, Gračanica
 5. JU Osnovna škola „Miričina“ Miričina, Gračanica
 6. JU Osnovna škola „Stjepan Polje“ Stjepan Polje, Gračanica
 7. JU Osnovna muzička škola Gračanica
 8. JU Osnovna škola „Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak“ Srnice Donje, Gradačac
 9. JU Osnovna škola „Rainci Gornji“ Rainci Gornji, Kalesija
 10. JU Osnovna škola „Tojšići“ Tojšići, Kalesija
 11. JU Osnovna škola „Kladanj“ Kladanj
 12. JU Osnovna škola „Lukavac Mjesto“ Lukavac
 13. JU Osnovna škola „Tinja“ Tinja, Srebrenik
 14. JU Osnovna škola „Teočak“ Teočak
 15. JU Osnovna škola „Brčanska Malta“ Tuzla
 16. JU Osnovna škola „Breške“ Breške, Tuzla
 17. JU Osnovna škola „Kiseljak“ Kiseljak, Tuzla
 18. JU Osnovna škola „Novi Grad“ Tuzla
 19. JU Osnovna škola „Pazar“ Tuzla
 20. JU Osnovna škola „Podrinje“ Mihatovići, Tuzla
 21. JU Osnovna škola „Tušanj“ Tuzla
 22. JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla
 23. JU Prva osnovna škola Živinice
 24. JU Osnovna škola „Višća“ Višća, Živinice
 25. JU Mješovita srednja škola Banovići
 26. JU Mješovita srednja škola Doboj Istok
 27. JU Gimnazija „Dr. Mustafa Kamarić“ Gračanica
 28. JU Gimnazija „Mustafa Novalić“ Gradačac
 29. JU Mješovita srednja škola Kalesija
 30. JU Mješovita srednja škola „Musa Ćazim Ćatić“ Kladanj
 31. JU Mješovita srednja škola Srebrenik
 32. JU Gimnazija „Ismet Mujezinović“ Tuzla
 33. JU Srednja ekonomsko-trgovinska škola Tuzla
 34. JU Srednja muzička škola „Čestmir Mirko Dušek“ Tuzla
 35. JU Mješovita srednja građevinsko-geodetska škola Tuzla
 36. JU Mješovita srednja hemijska škola Tuzla
 37. JU Mješovita srednja rudarska škola Tuzla
 38. JU Mješovita srednja saobraćajna škola Tuzla
 39. JU Mješovita srednja škola Tuzla