RANG LISTE SEKRETARI I SARADNICI

U skladu sa tekstom Konkursa za prijem zaposlenika u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona, rang liste iz člana 29. Pravilnika bit će dostupne 27. januara 2022. godine.

 1. JU Osnovna škola „Seona“ Aljkovići, Banovići
 2. JU Osnovna škola „Treštenica“ Treštenica, Banovići
 3. JU Osnovna škola “Hasan Kikić” Gračanica
 4. JU Osnovna škola „Stjepan Polje“ Stjepan Polje, Gračanica
 5. JU Osnovna muzička škola Gračanica
 6. JU Osnovna škola „Hasan Kikić“ Gradačac
 7. JU Osnovna škola „Tojšići“ Tojšići, Kalesija
 8. JU Osnovna škola „Kladanj“ Kladanj
 9. JU Osnovna škola „Teočak“ Teočak
 10. JU Osnovna škola „Centar“ Tuzla
 11. JU Osnovna škola „Tušanj“ Tuzla
 12. JU Mješovita srednja škola Doboj Istok
 13. JU Gimnazija „Mustafa Novalić“ Gradačac
 14. JU Mješovita srednja elektro-mašinska škola Lukavac
 15. JU Gimnazija „Ismet Mujezinović“ Tuzla
 16. JU Srednja muzička škola „Čestmir Mirko Dušek“ Tuzla
 17. JU Mješovita srednja hemijska škola Tuzla
 18. JU Mješovita srednja škola Tuzla