ODSJEK ZA INFORMATIZACIJU I OPĆE POSLOVE
Elmir Tukić, prof.
Šef Odsjeka za informatizaciju i opće poslove
Telefon: 035 369 343
Elvira Naimkadić
Viši referent za opće poslove
Telefon: 035/369-346
Lejla Azzam
Viši referent za administrativne poslove
Telefon: 035/281-296
Miralem Mevkić
Viši referent - vozač