ODSJEK ZA INFORMATIZACIJU I OPĆE POSLOVE
Elmir Tukić, prof.
Šef Odsjeka za informatizaciju i opće poslove
Telefon: 035 369 344
Jasmina Mehanović, dipl.pravnik
Stručni savjetnik za pravne poslove
Telefon: 035/369-342
Lejla Azzam
Viši referent za administrativne poslove
Telefon: 035/281-296
Miralem Mevkić
Viši referent - vozač