USTANOVAADRESAKONTAKTDIREKTOR
JU „Dječije obdanište“ BanovićiPatriotske lige 1 Banovići035/876-151 obdanistebanovici@gmail.comAmina Aličković
JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Dječija radost“ Doboj IstokBrijesnica Mala bb Doboj Istok035/723-025 obdanistedi@yahoo.comEmira Skula
JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Naša djeca“ GračanicaMejdan Džedid sokak 8 Gračanica035/706-627 nasa_djeca@live.comSanela Mehmedović
JU Dječije obdanište „Kolibri“ GradačacHadžiefendijna bb Gradačac 035/821 410 obdaniste.kolibri@bih.net.baHajrudin Mehanović
JU Dječije obdanište „Edina Čamdžić“ KladanjAvdage Hasića 34 Kladanj061/998-497 obdaniste.kladanj@gmail.comDalida Salihović
JU za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Lukavac Branilaca Bosne bb Lukavac035/554-993 obdanistelukavac@gmail.comAdmir Osmanović
JU za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta SrebrenikAlije Izetbegovića bb Srebrenik035/645-716 vrticsrebrenik2702@gmail.comAlmedin Ibrišimović
JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Naše dijete“ TuzlaKrečanska 3 Tuzla035/369-921 n-dijete@bih.net.baSanja Karić
JU „Dječije obdanište“ Živinice25.novembra bb Živinice035/774-389 djecijeobdanistezivinice@hotmail.comSabina Andelić
Privatna predškolska ustanova „Aladin“ TuzlaIsmeta Mujezinovića 32. Tuzla035/275-134 aladintz@bih.net.baDženana Ćudić
Richmond Park International Preschool TuzlaSlavinovićkog odreda bb Tuzla035/951-315 tuzla@internationalschool.baAdis Mahalbašić
Privatna predškolska ustanova „Ikre Nur“ GračanicaRitašići bb Gračanica062/702-216 info@ikrenur.comDamir Selimović
Privatna predškolska ustanova „Mery Isabel“ ŽivinicePrva ulica bb Živinice061/641-018 preschool.meryisabel@gmail.comMehmedalija Bajrić
Privatna predškolska ustanova „Vedi Princ“ KalesijaKalesijskog odreda 5 Kalesija061/840-889 vedi_princ@hotmail.comMarizela Smajić
Privatna predškolska ustanova „Maštaonica“ TuzlaIzeta Sarajlića 5E Tuzla062/164-498 olja.nukic@gmail.comOlivera Rajšp-Nukić
Privatna predškolska ustanova „Montessori IQ kutak“ TuzlaMehmedalije Maka Dizdara bb Tuzla061/734-250 info@montessorituzla.baAlma Dizdarević
Privatna predškolska ustanova „Vrtić Čarolija“ LukavacBranilaca Bosne bb Lukavac 061/888-677 carolija.lukavac@gmail.comDražena Pavlović-Tunjić
Privatna predškolska ustanova „ Educa Kids“ GradačacVII bataljona 6 Gradačac062/949-466 nela.sken@gmail.comSlađana Cvitkušić Skenderović
Privatna predškolska ustanova „Sretna porodica“ TuzlaM.M.Dizdara do br.11 (PZC Stupine)061/480-265 sretnaporodica@gmail.comJasmina Hadžić
Privatna predškolska ustanova "Dječija bajka" GračanicaLamele bb Gračanica063/975-235; djecijabajka@gmail.comElma Brkičević
Privatna predškolska ustanova "Vrtić Kiki" TuzlaGoste Lazarevića 122 Tuzla061/055-066; vrtickiki@gmail.comEdin Hadžić
Privatna predškolska ustanova "Zubić Vila" TuzlaMihajla i Živka Crnogorčevića 8061/879-849; ppuzubicvila@gmail.comDženana Žilić