Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju – prečišćeni tekst (“Službene novine TK”, broj: 10/20, 8/21 i 11/21)

Kolektivni ugovor za djelatnost osnovnog obrazovanja u Tuzlanskom kantonu (“Službene novine TK”, broj: 3/17)

Pedagoški standardi i opći normativi  za osnovni odgoj i obrazovanje (“Službene novine TK”, broj: 7/05, 9/05, 14/09, 1/10, 14/10, 8/12, 11/12, 8/13, 11/17 i 1/18)

Izmjene i dopune Nastavnog plana i programa za I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII i IX razred devetogodišnje osnovne škole u dijelu profila i stručne spreme nastavnika (“Službene novine TK”, broj: 8/12, 11/12, 11/18, 11/20 i 14/20)

Pravilnik o ocjenjivanju rada i sticanju višeg stručnog zvanja nastavnika, profesora i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama te odgajatelja u predškolskim ustanovama i domovima učenika (“Službene novine TK”, broj: 3/10)

Pravilnik o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona (“Službene novine TK”, broj: 17/17 i 1/18)

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja dokumentacije i evidencije u ustanovama osnovnog odgoja i obrazovanja (“Službene novine TK”, broj: 5/10, 8/12 i 8/16)

Pravilnik o organizaciji, načinu, vremenu polaganja dopunskih, razrednih i popravnih ispita učenika i polaznika u osnovnoj i srednjoj školi (“Službene novine TK”, broj: 2/11 i 5/20)

Pravilnik o utvrđivanju Kriterija i načina izbora učenika generacije osnovne škole (“Službene novine TK”, broj: 4/13)

Pravilnik o napredovanju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika u osnovnoj školi (“Službene novine TK”, broj: 16/15 i 5/20)

Pravilnik o povredama discipline, postupku za utvrđivanje disciplinske odgovornosti učenika, naknadi pričinjene materijalne štete, trajanju izrečene odgojno-disciplinske mjere, ublažavanju i ukidanju, te posljedičnom odnosu na ocjene iz vladanja učenika u osnovnoj školi (“Službene novine TK”, broj: 2/17 i 5/17)

Pravilnik o bržem napredovanju učenika i završavanju dva razreda u istoj školskoj godini u osnovnoj školi (“Službene novine TK”, broj: 17/17)

Pravilnik o eksternoj maturi u osnovnoj školi (“Službene novine TK”, broj: 3/16 i 7/16)

Pravilnik o stručnom nadzoru u ustanovama osnovnog obrazovanja na području Tuzlanskog kantona (“Službene novine TK”, broj: 8/12)

Pravilnik o postupku osnivanja, sastavu i načinu rada Vijeća roditelja osnovne škole (“Službene novine TK”, broj: 1/17 i 5/17)

Pravilnik o načinu organizacije i realizacije produženog boravka ili cjelodnevnog boravka učenika u osnovnoj školi (“Službene novine TK”, broj: 2/17)

Pravilnik o odgoju i obrazovanju djece s posebnim potrebama u redovnoj osnovnoj školi (“Službene novine TK”, broj: 7/19)

Pravilnik o prijevremenom razrješenju i postupku utvrđivanju odgovornosti direktora osnovne škole čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona (broj: 10/1-02-419-4/21 od 14.1.2021. godine)

Pravilnik o polaganju stručnog ispita (“Službene novine TK”, broj: 2/09, 1/11, 8/13, 7/14 i 1/15)

Pravilnik o organizaciji takmičenja učenika osnovnih škola (“Službene novine TK”, broj: 3/20)

Načela za organizovanje izleta, ekskurzija i logorovanja učenika osnovnih i srednjih škola sa područja Tuzlanskog kantona (“Službene novine TK”, broj: 10/12, 2/13, 3/13 i 17/13)

Kriteriji o utvrđivanju uslova na osnovu koji se vrši izbor i imenovanje kandidata za direktora osnove škole čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona (“Službene novine TK”, broj: 11/14 i 15/21)

Uredba o polaganju stručnog ispita u ustanovama predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona (“Službene novine TK”, broj: 15/18, 10/20 i 10/21)

Uredba o pravilima, načinu i kriterijima ocjenjivanja rada vannastavnog osoblja u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona (“Službene novine TK”, broj: 16/18)

Uredba o uvjetima, kriterijima, postupku i načinu imenovanja, te načinu rada školskog odbora za osnovne škole čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona (“Službene novine TK”, broj: 6/21 i 16/21)

Uputstvo o zasnivanju radnog odnosa za obavljanje poslova instruktivne nastave u osnovnim školama (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 18/21)

Uputstvo o načinu organizovanja, djelokrugu rada i ostalim poslovima Aktiva direktora osnovnih škola na području Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 18/21)

Školski kalendar za školsku 2021/2022. godinu (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 13/21)