Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju – prečišćeni tekst (“Službene novine TK”, broj: 10/20, 8/21, 11/21, 22/21, 5/22, 10/22, 11/22 i 12/23)

Kolektivni ugovor za djelatnost osnovnog obrazovanja u Tuzlanskom kantonu (“Službene novine TK”, broj: 3/17, 7/18, 16/18, 17/18, 17/20, 22/21, 1/23 i 7/23)

Pedagoški standardi i opći normativi za osnovni odgoj i obrazovanje (“Službene novine TK”, broj: 12/22, 15/22 i 11/23)

Izmjene i dopune Nastavnog plana i programa za I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII i IX razred devetogodišnje osnovne škole u dijelu profila i stručne spreme nastavnika (“Službene novine TK”, broj: 8/12, 11/12, 11/18, 11/20 i 14/20)

Pravilnik o ocjenjivanju rada i sticanju višeg stručnog zvanja nastavnika, profesora i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama te odgajatelja u predškolskim ustanovama i domovima učenika (“Službene novine TK”, broj: 3/10)

Pravilnik o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona (“Službene novine TK”, broj: 17/17, 1/18 , 15/22 i broj: 10/1-02-016585/23 od 17.7.2023. godine)

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja dokumentacije i evidencije u ustanovama osnovnog odgoja i obrazovanja (“Službene novine TK”, broj: 5/10, 8/12, 8/16 i 18/22)

Pravilnik o organizaciji, načinu, vremenu polaganja dopunskih, razrednih i popravnih ispita učenika i polaznika u osnovnoj i srednjoj školi (“Službene novine TK”, broj: 2/11, 5/20 i 11/22)

Pravilnik o utvrđivanju Kriterija i načina izbora učenika generacije osnovne škole (“Službene novine TK”, broj: 4/13)

Pravilnik o napredovanju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika u osnovnoj školi (“Službene novine TK”, broj: 16/15 i 5/20)

Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti učenika u osnovnoj školi (“Službene novine TK”, broj: 18/23)

Pravilnik o bržem napredovanju učenika i završavanju dva razreda u istoj školskoj godini u osnovnoj školi (“Službene novine TK”, broj: 17/17)

Pravilnik o eksternoj maturi u osnovnoj školi (“Službene novine TK”, broj: 3/16 i 7/16)

Pravilnik o stručnom nadzoru u ustanovama osnovnog obrazovanja na području Tuzlanskog kantona (“Službene novine TK”, broj: 8/12)

Pravilnik o postupku osnivanja, sastavu i načinu rada Vijeća roditelja osnovne škole (“Službene novine TK”, broj: 1/17 i 5/17)

Pravilnik o načinu organizacije i realizacije produženog boravka ili cjelodnevnog boravka učenika u osnovnoj školi (“Službene novine TK”, broj: 2/17)

Pravilnik o odgoju i obrazovanju djece s posebnim potrebama u redovnoj osnovnoj školi (“Službene novine TK”, broj: 7/19)

Pravilnik o prijevremenom razrješenju i postupku utvrđivanju odgovornosti direktora osnovne škole čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona (broj: 10/1-02-419-4/21 od 14.1.2021. godine)

Pravilnik o polaganju stručnog ispita (“Službene novine TK”, broj: 2/09, 1/11, 8/13, 7/14 i 1/15)

Pravilnik o organizaciji takmičenja učenika osnovnih škola (“Službene novine TK”, broj: 1/23)

Pravilnik o kućnom redu u osnovnoj školi (broj: 10/1-02-023214-1/23 od 3.10.2023.godine) i Obrazac broj 1. i 2.

Pravilnik o saradnji roditelja učenika sa školom u cilju prepoznavanja/prevencije i/ili sprečavanja neprihvatljivog ponašanja učenika osnovnih škola (broj: 10/1-02-023216-1/23 od 3.10.2023. godine)

Načela za organizovanje izleta, ekskurzija i logorovanja učenika osnovnih i srednjih škola sa područja Tuzlanskog kantona (“Službene novine TK”, broj: 10/12, 2/13, 3/13 i 17/13) i Izmjena načela za organizovanje izleta, ekskurzija i logorovanja učenika osnovnih i srednjih škola sa područja Tuzlanskog kantona (broj: 10/1-34-28638/22 od 27.10.2022. godine)

Kriteriji o utvrđivanju uslova na osnovu koji se vrši izbor i imenovanje kandidata za direktora osnove škole čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona (“Službene novine TK”, broj: 11/14 i 15/21)

Uredba o polaganju stručnog ispita u ustanovama predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona (“Službene novine TK”, broj: 15/18, 10/20 i 10/21)

Uredba o pravilima, načinu i kriterijima ocjenjivanja rada vannastavnog osoblja u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona (“Službene novine TK”, broj: 16/18 i 1/23)

Uredba o uvjetima, kriterijima, postupku i načinu imenovanja, te načinu rada školskog odbora za osnovne škole čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona (“Službene novine TK”, broj: 6/21, 16/21 i 12/22)

Uputstvo o zasnivanju radnog odnosa za obavljanje poslova instruktivne nastave u osnovnim školama (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 18/21)

Uputstvo o načinu organizovanja, djelokrugu rada i ostalim poslovima Aktiva direktora osnovnih škola na području Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 18/21)

Uputstvo o organizaciji i radu Centra za razvoj inkluzivnih praksi (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 17/22)

Odluka o odobravanju aplikativnog softvera za prijavljivanje i upravljanje konkursnom procedurom broj: 10/1-34-016948/23 od 21.7.2023. godine i Uputstvo o korištenju i primjeni aplikativnog softvera za prijavljivanje i upravljanje konkursnom procedurom za prijem nastavnika i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona broj: 10/1-34-016948-1/23 od 21.7.2023. godine i  broj: 10/1-34-00324/24 od 9.1.2024. godine.