Trogodišnji plan rada Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona (2025-2027)

Odluka o poništenju postupka javne nabavke (27.11.2023.godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (16.8.2023.)

Odluka  o izmjenama i dopunama Plana nabavki za 2022. godinu

Izmjene i dopune plana Javnih nabavki za 2022. godinu

Plan za borbu protiv korupcije sa Akcionim planom Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona

Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabavki za 2022. godinu i Izmjene i dopune plana javnih nabavki za 2022. godinu

Javni poziv za pružanje usluga stručnog usavršavanja za 2022. godinu

Javni poziv za nabavku restoranskih usluga u 2022. godini

Javni poziv za nabavku usluga hotelskog smještaja u Bosni i Hercegovini u 2022. godini

Odluka o utvrđivanju Plana nabavki za 2022. godinu i Plan javnih nabavki za 2022. godinu

Informacija o pregovaračkom postupku

Odluka o dopunama Plana nabavki za 2021.godinu i Dopune plana javnih nabavki za 2021. godinu

Odluka o utvrđivanju Plana nabavki za 2021. godinu i Plan javnih nabavki za 2021. godinu

Praćenje Okvirnog sporazuma 2020-2021.godina

Javni poziv za pružanje usluga stručnog usavršavanja za 2021. godinu

Javni poziv za nabavku restoranskih usluga u 2021. godini

Javni poziv za nabavku usluga hotelskog smještaja u Bosni i Hercegovini u 2021. godini

Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja (24.9.2020. godine)

Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja (24.9.2020. godine)

Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja (7.9.2020.godine)

Pregled javnih nabavki za 2020. godinu

Odluka o dopuna Plana nabavki za 2020. godinu

Dopuna Plana javnih nabavki za 2020. godinu

Javni poziv za pružanje usluga stručnog usavršavanja za 2020. godinu

Javni poziv za nabavku restoranskih usluga u 2020. godini

Javni poziv za nabavku usluga hotelskog smještaja u Bosni i Herecgovini 2020. godini