ODJELJENJE ZA SAOBRAĆAJNU EDUKACIJU
Nusret Muminović, bak.ing.saob.
Pomoćnik ministra za saobraćajnu edukaciju
Telefon: 035 369 349