ODSJEK ZA POLAGANJE VOZAČKIH ISPITA
Emin Rakovac, dipl.ing.saob.
Šef Odsjeka za polaganje vozačkih ispita
Telefon: 035 369 347
Eldar Bešić, MA-dipl.ing.saob.
Viši stručni saradnik za polaganje teoretskog dijela vozačkog ispita
Telefon: 035 272 290
Nermina Parić, prof.
Viši stručni saradnik za polaganje vozačkih ispita
Telefon: 035 369 349
Mustafa Avdić, teh.drum.saob.
Viši referent za polaganje ispita iz upravljanja motornim vozilom
Telefon: 035 369 349
Mersudin Rabotić, teh.drum.saob.
Viši referent za polaganje ispita iz upravljanja motornim vozilom
Telefon: 035 369 349
Emir Ćehajić, dipl.ing.saob.
Viši referent za polaganje ispita iz upravljanja motornim vozilom
Telefon: 035 369 349
Davor Kovačević, teh.drum.saob.
Viši referent za polaganje ispita iz upravljanja motornih vozila
Telefon: 035 369 349