ODJELJENJE ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUKU

       ovon@montk.gov.ba

Pomoćnik ministra za visoko obrazovanje i nauku
Fuad Mešanović, dipl. pravnik
Telefon: 035 369 344
Stručni savjetnik za pravne poslove
Sanela Dedić, dipl. pravnik
Telefon: 035/369-345
Viši referent za opće poslove
Eldina Topuzović
Telefon: 035/369-345