ODJELJENJE ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUKU

       ovon@montk.gov.ba

Pomoćnik ministra za visoko obrazovanje i nauku
mr.sc. Alisa Memić, prof.
Telefon: 035 369 340
Stručni savjetnik za pravne poslove
Emina Đozić, dipl. pravnik
Telefon: 035/369-345
Stručni saradnik za visoko obrazovanje i nauku
Ena Morankić, MA prava
Stručni saradnik za visoko obrazovanje
Eldina Topuzović, MA prava
Telefon: 035/369-345