ŠKOLAADRESAKONTAKTDIREKTOR
JU Mješovita srednja škola Banovići Branilaca Banovića 33, 75290 Banovići 035/876-739 ju.mssbanovici@gmail.comSaid Hasanbegović
JU Mješovita srednja škola Čelić Alije Izetbegovića 61, 75246 Čelić 035/668-011 mss.celic@hotmail.comHasan Bešić
JU Mješovita srednja škola Doboj Istok Velika Brijesnica bb, 74207 Klokotnica 035/723-250 mjesovita.skola@bih.net.baSenada Džanić
JU Gimnazija "Dr. Mustafa Kamarić" Gračanica Mula Mustafe Bašeskije 2, 75320 Gračanica035/706-435 gimmko@bih.net.baMinka Kurtović
JU Mješovita srednja škola Gračanica Mula Mustafe Bašeskije 2, 75320 Gračanica035/706-434 e-mail: mssgracanica@bih.net.baMidhat Beganović
JU Gimnazija „Mustafa Novalić“ Gradačac Sarajevska bb, 76250 Gradačac035/821-150 gimngrad@gmail.comSamir Mulamuratović
JU Mješovita srednja škola „Hasan Kikić“ Gradačac Sarajevska bb 76250 Gradačac035/819-940 mss.hasankikic@bih.net.baZijad Mahmutović
JU Mješovita srednja škola KalesijaPatriotske lige bb, 75260 Kalesija 035/631-043 ju.mss.k@bih.net.baElvir Mujkić
JU Mješovita srednja "Musa Ćazim Ćatić" KladanjKladanjskih brigada 88a, 75280 Kladanj035/621-215 jumss.k@bih.net.baAlisa Salihović
JU Mješovita srednja škola Lukavac Školska 5, 75300 Lukavac 035/550-540 gimn.lu@bih.net.baAmir Hodžić
JU Mješovita srednja ekonomsko-hemijska škola Lukavac Školska 5, 75300 Lukavac035/550-250 juekoluk@bih.net.baMubekir Bećirović
JU Mješovita srednja elektro-mašinska škola Lukavac Školska 5, 75300 Lukavac035/553-377 ems.lukavac@yahoo.comAmir Jusufović
JU Mješovita srednja škola Sapna 206. viteške brigade bb, 75411 Sapna 035 597 067 mss.sapna@yahoo.comFadil Poljaković
JU Mješovita srednja škola Teočak Teočak bb, 75414 Teočak 035/755-562 mss.teocak@bih.net.baNermin Mulaosmanović
JU Mješovita srednja škola Srebrenik Radnička 19, 75350 Srebrenik 035/645-679 jumss@bih.net.baMehmedalija Smajlović
JU Gimnazija "Meša Selimović" Tuzla Muharema Fizovića 1, 75000 Tuzla 035/247-631 gmstz@bih.net.baAlma Šehanović
JU Gimnazija "Ismet Mujezinović" Tuzla Muhameda Hevaija Uskufija 3, 75000035/251-472 gimim@bih.net.baAmela Zaimović
JU Behram-begova medresa TuzlaBehram-begova 1, 75000 Tuzla 035/281-151, 035/281-152 info@bbm.edu.baAhmed Hatunić
Katolički školski centar ''Sveti Franjo'' - Opća gimnazija TuzlaKlosterska 14, 75000 Tuzla 035/300-841, direktor.gim@ksc-tuzla.edu.baAlen Matošević
JU Mješovita srednja elektotehnička škola Tuzla Muhameda Hevaija Uskufija 2, 75000 Tuzla 035/281-167 ets.tz@bih.net.baSejfudin Agić
JU Mješovita srednja rudarska škola TuzlaBosne Srebrene 61, 75000 Tuzla 035/228-516 msrudskola@bih.net.baEnes Hadžiavdić
JU Mješovita srednja građevinsko-geodetska škola Tuzla Bosne Srebrene 61, 75000 Tuzla 035/228-513 gradskola@gmail.comMevludin Ferhatović
JU Mješovita srednja hemijska škola Tuzla Bosne Srebrene 8, 75000 Tuzla035/281-092 hemijska.skola@gmail.comAlija Mrkonjić
JU Mješovita srednja škola Tuzla Bosne Srebrene 8, 75000 Tuzla035/282-548, 035/216-808 jumsstuzla@gmail.comSeniha Dervišević
JU Mješovita srednja saobraćajna škola Tuzla Bosne Srebrene 6, 75000 Tuzla035/315-391, 035/315-390 e-mail: jumsss@bih.net.baJasenko Smajić
JU Mješovita srednja mašinska škola TuzlaBosne Srebrene 6, 75000 Tuzla 035/315-800 masinska.skola.tz@bih.net.baNihada Šećerbegović
JU Srednja medicinska škola Tuzla Fra Grge Martića 5, 75000 Tuzla035/252-040 medskolatz@bih.net.baAbid Begović
JU Srednja ekonomsko-trgovinska škola Tuzla Muhameda Hevaija Uskufija 3, 75000 Tuzla 035/271-007 ekonomskotrgovinskatuzla@gmail.comEdis Hodžić
JU Srednja muzička škola "Čestmir Mirko Dušek" Tuzla Mirze Delibašića 14, 75000 Tuzla035/262-531 info@smstuzla.edu.baDejan Milkunić
JU Turističko-ugostiteljska škola Tuzla Muhameda Hevaija Uskufija 3, 75000 Tuzla 035/247-900 tur.ugostiteljska@gmail.comJasmin Imamović
Richmond Park International Secondary School TuzlaSlavinovićkog odreda bb, 75000 Tuzla035/951-315 e-mail: tuzla@rps.edu.baAli Oge
JU Gimnazija Živinice Meše Selimovića 2, 75270 Živinice035/772-612 gim.zivinice@gmail.comIvana Mijatović
JU Mješovita srednja škola Živinice Alije Izetbegovića 12a, 75270 Živinice035/772-611 msszivinice@gmail.comOsman Havušić
PU Mješovita srednja "Savremeno-umjetnička škola" TuzlaIzeta Sarajlića 1 D Tuzla035/280-026 info@sus.edu.baAdnan Mujkić