ŠKOLAADRESAKONTAKTDIREKTOR
JU Mješovita srednja škola Banovići Školska 6, 75290 Banovići 035/876-739 mss.banovici@montk.gov.baSaid Hasanbegović
JU Mješovita srednja škola Čelić Branilaca grada 8, 75246 Čelić 035 668-010 mss.celic@montk.gov.baAmna Avdić
JU Mješovita srednja škola Doboj Istok Trg šehida Brijesnice Velike br.3, 74206 Brijesnica 035/723-250 mss.dobojistok@montk.gov.baSenada Džanić
JU Gimnazija "Dr. Mustafa Kamarić" Gračanica Mula Mustafe Bašeskije 2, 75320 Gračanica035/706-435 gimnazija.gracanica@montk.gov.baMinka Kurtović
JU Mješovita srednja škola Gračanica Mula Mustafe Bašeskije 2, 75320 Gračanica035/706-434 e-mail: mss.gracanica@montk.gov.baMidhat Beganović
JU Gimnazija „Mustafa Novalić“ Gradačac Sarajevska bb, 76250 Gradačac035/821-150 gimnazija.gradacac@montk.gov.baMirsad Djedović
JU Mješovita srednja škola „Hasan Kikić“ Gradačac Sarajevska 47 76250 Gradačac035/817-249 mss.gradacac@montk.gov.baZijad Mahmutović
JU Mješovita srednja škola KalesijaPatriotske lige bb, 75260 Kalesija 035/631-043 mss.kalesija@montk.gov.baMensur Malović
JU Mješovita srednja škola "Musa Ćazim Ćatić" KladanjKladanjskih brigada 88a, 75280 Kladanj035/621-215 mss.kladanj@montk.gov.ba Muriz Halilović
JU Mješovita srednja škola Lukavac Školska 5, 75300 Lukavac 035/550-540 mss.lukavac@montk.gov.baAmir Hodžić
JU Mješovita srednja ekonomsko-hemijska škola Lukavac Školska 5, 75300 Lukavac035/550-250 ehs.lukavac@montk.gov.baIvana Salihović Hrnjak
JU Mješovita srednja elektro-mašinska škola Lukavac Školska 5, 75300 Lukavac035/553-377 ems.lukavac@montk.gov.baElvir Ibeljić
JU Mješovita srednja škola Sapna 206. viteške brigade bb, 75411 Sapna 035 597 067 mss.sapna@montk.gov.baAdmir Selimović
JU Mješovita srednja škola Teočak Teočak bb, 75414 Teočak 035/755-561 mss.teocak@montk.gov.baNermin Mulaosmanović
JU Mješovita srednja škola Srebrenik Radnička 19, 75350 Srebrenik 035/645-679 mss.srebrenik@montk.gov.baMehmedalija Smajlović
JU Gimnazija "Meša Selimović" Tuzla Muharema Fizovića 1, 75000 Tuzla 035/247-631 gmstz@montk.gov.baAlma Šehanović
JU Gimnazija "Ismet Mujezinović" Tuzla Ratimira Deletisa 1, 75000035/251-472 gimtz@montk.gov.baAmela Zaimović
JU Behram-begova medresa TuzlaBehram-begova 1, 75000 Tuzla 035/281-151 info@bbm.edu.baAhmed Hatunić
Katolički školski centar ''Sveti Franjo'' - Opća gimnazija TuzlaKlosterska 10, 75000 Tuzla 035/300-841, 035/300-800 tajnistvo.gim@centar.ksc-tuzla.edu.baAlen Matošević
JU Mješovita srednja elektrotehnička škola Tuzla Muhameda Hevaija Uskufija 2, 75000 Tuzla 035/281-167 ets.tuzla@montk.gov.baAdmira Uzunić
JU Mješovita srednja rudarska škola TuzlaBosne Srebrene 61, 75000 Tuzla 035/228-516 rudarska.tuzla@montk.gov.baAlmira Derdemez
JU Mješovita srednja građevinsko-geodetska škola Tuzla Bosne Srebrene 61, 75000 Tuzla 035/228-513 gradjevinska.tuzla@montk.gov.baKadrija Ibišević
JU Mješovita srednja hemijska škola Tuzla Bosne Srebrene 8, 75000 Tuzla035/281-092 hemijska.tuzla@montk.gov.baAlija Mrkonjić
JU Mješovita srednja škola Tuzla Bosne Srebrene 8, 75000 Tuzla035/282-548, 035/286-868 mss.tuzla@montk.gov.baSeniha Dervišević
JU Mješovita srednja saobraćajna škola Tuzla Bosne Srebrene 6, 75000 Tuzla035/315-391, 035/315-390 saobracajna.tuzla@montk.gov.baAsmir Selimi
JU Mješovita srednja mašinska škola TuzlaBosne Srebrene 6, 75000 Tuzla 035/315-800 masinska.tuzla@montk.gov.baNedžad Imamović
JU Srednja medicinska škola Tuzla Fra Grge Martića 5, 75000 Tuzla035/252-040 medicinska.tuzla@montk.gov.baAbid Begović
JU Srednja ekonomsko-trgovinska škola Tuzla Muhameda Hevaija Uskufija 3, 75000 Tuzla 035 252-340 ekonomska.tuzla@montk.gov.baMunevera Rahmanović Hrbat
JU Srednja muzička škola "Čestmir Mirko Dušek" Tuzla Mirze Delibašića 14, 75000 Tuzla035/262-531 srednjamuzicka.tuzla@montk.gov.baDejan Milkunić
JU Turističko-ugostiteljska škola Tuzla Muhameda Hevaija Uskufija 3, 75000 Tuzla 035/247-900 turisticka.tuzla@montk.gov.baJasmin Imamović
Richmond Park International Secondary School TuzlaSlavinovićkog odreda bb, 75000 Tuzla035/951-315 e-mail: tuzla@rps.edu.baAli Oge
JU Gimnazija Živinice Meše Selimovića 2, 75270 Živinice035/772-612 gimnazija.zivinice@montk.gov.baJasna Srabović
JU Mješovita srednja škola Živinice Alije Izetbegovića 12a, 75270 Živinice035/772-611 mss.zivinice@montk.gov.baEdis Čičkušić
PU Mješovita srednja "Savremeno-umjetnička škola" TuzlaMije Keroševića Guje 3 Tuzla035/280-026 info@sus.edu.baAdnan Mujkić