Zakon o visokom obrazovanju-prečišćeni tekst (“Službene novine TK”, broj: 21/21, 5/22, 11/22 i 16/22)

Zakon o Univerzitetu u Tuzli (“Službene novine TK”, broj: 9/08, 8/10 i 7/11)

Standardi i normativi visokog obrazovanja Tuzlanskog kantona (“Službene novine TK”, broj: 8/15, 4/16, 12/16, 9/17, 6/19 i 12/22)

Pravilnik o postupku akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa (“Službene novine TK”, broj: 2/22)

Pravilnik o postupku licenciranja studijskih programa prvog, drugog i trećeg ciklusa visokoškolskih ustanova na području Tuzlanskog kantona (“Službene novine TK”, broj: 9/22)

Pravilnik o kriterijima i postupku licenciranja visokoškolske ustanove (“Službene novine TK”, broj: 8/17)

Pravilnik o korištenju akademskih titula i sticanju naučnih i stručnih zvanja na visokoškolskim ustanovama u Tuzlanskom kantonu (“Službene novine TK”, broj: 14/17 i 11/18)

Pravilnik o sastavu i radu komisije matičara (“Službene novine TK”, broj: 9/17)