Zakon o obrazovanju odraslih (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 9/15 i 5/22)

Standardi i normativi za obrazovanje odraslih u Tuzlanskom kantonu (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 15/15 i 1/23)

Pravilnik o postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova za rad organizatora obrazovanja odraslih (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 14/15)

Pravilnik o postupku odobravanja izvođenja programa obrazovanja odraslih (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 2/17)

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o organizatorima obrazovanja odraslih, programima, polaznicima, radnicima, te evidencije o drugim podacima važnim za praćenje stanja i razvoj djelatnosti (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 7/17)

Pravilnik o formiranju ispitnih komisija, načinu rada i sprovođenju ispita (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 7/17)

Pravilnik o uslovima i načinu obuke odraslih u cilju odgovora na hitne potrebe tržišta rada (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 8/17)

Pravilnik o načinu ovjere i verifikacije poslodavaca kod kojih se obavlja praktičan rad, sadržini i načinu vođenja Registra poslodavaca (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 11/17, 10/18 i 16/18)

Pravilnik o nazivu, sadržaju i obliku javnih isprava u obrazovanju odraslih (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 13/17, 1/23 i 11/23)

Pravilnik o sadržaju, obliku te načinu vođenja i čuvanja andragoške dokumentacije  (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 11/18)