Zakon o srednjem obrazovanju i odgoju – prečišćeni tekst (“Službene novine TK”, broj: 10/20, 11/20, 8/21, 11/21, 22/21, 5/22, 10/22, 11/22, 9/23 i 12/23)

Kolektivni ugovor za djelatnost srednjeg obrazovanja u  Tuzlanskom kantonu (“Službene novine TK”, broj: 3/17, 7/18, 16/18, 17/18, 17/20 i 22/21)

Pedagoški standardi i normativi za srednje obrazovanje i odgoj (“Službene novine TK”, broj: 12/22, 15/22 i 11/23)

Pravilnik o ocjenjivanju rada i sticanju višeg stručnog zvanja nastavnika, profesora i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama te odgajatelja u predškolskim ustanovama i domovima učenika (“Službene novine TK”, broj: 3/10)

Pravilnik o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona (“Službene novine TK”, broj: 17/17, 1/18, 15/22 i broj: 10/1-02-016585/23 od 17.7.2023. godine)

Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja registra srednjih škola (“Službene novine TK”, broj: 12/00)

Pravilnik o polaganju stručnog ispita (“Službene novine TK”, broj: 2/09, 1/11, 8/13, 7/14 i 1/15)

Pravilnik o organizaciji, načinu, vremenu polaganja dopunskih, razrednih i popravnih ispita učenika i polaznika u osnovnoj i srednjoj školi (“Službene novine TK”, broj: 2/11, 5/20 i 11/22)

Pravilnik o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika srednjih tehničkih i stručnih škola koji rade po modularnim nastavnim planovima i programima (“Službene novine TK”, broj: 15/13 i 5/20)

Pravilnik o povredama discipline, postupku za utvrđivanje odgovornosti učenika, dužini trajanje pedagoške mjere, njenom ublažavanju, ukidanju i posljedičnom odnosu na ocjenu iz vladanja učenika kao i naknadi učinjene materijalne štete (“Službene novine TK”, broj: 15/13)

Pravilnik o bržem napredovanju učenika i završavanju dva razreda u toku jedne školske godine u srednjoj školi (“Službene novine TK”, broj: 17/17)

Pravilnik o polaganju maturskog ispita u gimnaziji, tehničkoj i umjetničkoj srednjoj školi na području Tuzlanskog kantona (“Službene novine TK”, broj: 2/19)

Pravilnik o utvrđivanju Kriterija i načina izbora učenika generacije srednje škole (“Službene novine TK”, broj: 4/13)

Pravilnik o kriterijima za upis učenika u prvi razred srednjih škola na području Tuzlanskog kantona (“Službene novine TK”, broj: 7/23)

Pravilnik o polaganju prijemnog ispita u srednjim umjetničkim školama (“Službene novine TK”, broj: 6/12)

Pravilnik o lakšim i težim povredama radnih dužnosti, odgovornosti za materijalnu štetu, organe vođenja postupka, odgovornosti istih i pravila postupka u srednjim školama (“Službene novine TK”, broj: 2/11)

Pravilnik o načinu provjere i verifikacije poslodavaca kod kojih se obavlja praktičan rad, sadržini i načinu vođenja Registra poslodavaca  (“Službene novine TK”, broj: 11/17)

Pravilnik o postupku osnivanja i načinu rada Vijeća roditelja u srednjim školama (“Službene novine TK”, broj: 1/17 i 5/17)

Pravilnik o stručnom nadzoru u ustanovama srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona  (“Službene novine TK”, broj: 8/12)

Pravilnik o prijevremenom razrješenju i postupku utvrđivanju odgovornosti direktora srednje škole čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona (broj: 10/1-02-419-5/21 od 14.1.2021. godine)

Pravilnik o organizaciji takmičenja učenika srednjih škola (“Službene novine TK”, broj: 1/23)

Pravilnik o kućnom redu u srednjoj školi (broj: 10/1-02-023214-3/23) i Obrazac broj 1 i 2

Pravilnik o saradnji roditelja učenika sa školom u cilju prepoznavanja/prevencije i/ili sprečavanja neprihvatljivog ponašanja učenika srednjih škola (broj: 10/1-02-023216-3/23 od 9.10.2023. godine)

Etički kodeks zaposlenika u srednjim školama (“Službene novine TK”, broj: 1/15)

Načela za organizovanje izleta, ekskurzija i logorovanja učenika osnovnih i srednjih škola sa područja Tuzlanskog kantona (“Službene novine TK”, broj: 10/112, 2/13, 3/13 i 17/13) i Izmjena načela za organizovanje izleta, ekskurzija i logorovanja učenika osnovnih i srednjih škola sa područja Tuzlanskog kantona (broj: 10/1-34-28638/22 od 27.10.2022. godine)

Kriteriji o utvrđivanju uslova na osnovu kojih se vrši izbor i imenovanje kandidata za direktora srednje škole čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona (“Službene novine TK”, broj: 11/14 i 15/21)

Uredba o polaganju stručnog ispita u ustanovama predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona (“Službene novine TK”, broj: 15/18, 10/20 i 10/21)

Uredba o pravilima, načinu i kriterijima ocjenjivanja rada vannastavnog osoblja u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona (“Službene novine TK”, broj: 16/18 i 1/23)

Uredba o uvjetima, kriterijima, postupku i načinu imenovanja, te načinu rada školskog odbora za srednje škole čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona (“Službene novine TK”, broj: 6/21, 16/21 i 12/22)

Uputstvo o zasnivanju radnog odnosa za obavljanje poslova instruktivne nastave u srednjim školama (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 18/21 i 2/22)

Uputstvo o načinu organizovanja, djelokruga rada i ostalim poslovima Aktiva direktora srednjih škola na području Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 2/22)

Školski kalendar za školsku 2021/2022. godinu (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 13/21)

Koncepcija NPP za srednje tehničke i stručne škole (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 3/18)

Odluka o odobravanju aplikativnog softvera za prijavljivanje i upravljanje konkursnom procedurom broj: 10/1-34-016948/23 od 21.7.2023. godine i Uputstvo o korištenju i primjeni aplikativnog softvera za prijavljivanje i upravljanje konkursnom procedurom za prijem nastavnika i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona broj: 10/1-34-016948-1/23 od 21.7.2023. godine i 10/1-34-00324/24 od 9.1.2024. godine.