Zakon o srednjem obrazovanju i odgoju – prečišćeni tekst (“Službene novine TK”, broj: 10/20, 11/20, 8/21 i 11/21)

Kolektivni ugovor za djelatnost srednjeg obrazovanja u  Tuzlanskom kantonu (“Službene novine TK”, broj: 3/17)

Pedagoški standardi za srednje škole (“Službene novine TK”, broj: 2/04, 14/10, 8/12, 8/13, 11/17 i 14/20)

Pravilnik o ocjenjivanju rada i sticanju višeg stručnog zvanja nastavnika, profesora i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama te odgajatelja u predškolskim ustanovama i domovima učenika (“Službene novine TK”, broj: 3/10)

Pravilnik o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona (“Službene novine TK”, broj: 17/17 i 1/18)

Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja registra srednjih škola (“Službene novine TK”, broj: 12/00)

Pravilnik o polaganju stručnog ispita (“Službene novine TK”, broj: 2/09, 1/11, 8/13, 7/14 i 1/15)

Pravilnik o organizaciji, načinu, vremenu polaganja dopunskih, razrednih i popravnih ispita učenika i polaznika u osnovnoj i srednjoj školi (“Službene novine TK”, broj: 2/11 i 5/20)

Pravilnik o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika srednjih tehničkih i stručnih škola koji rade po modularnim nastavnim planovima i programima (“Službene novine TK”, broj: 15/13 i 5/20)

Pravilnik o povredama discipline, postupku za utvrđivanje odgovornosti učenika, dužini trajanje pedagoške mjere, njenom ublažavanju, ukidanju i posljedičnom odnosu na ocjenu iz vladanja učenika kao i naknadi učinjene materijalne štete (“Službene novine TK”, broj: 15/13)

Pravilnik o bržem napredovanju učenika i završavanju dva razreda u toku jedne školske godine u srednjoj školi (“Službene novine TK”, broj: 17/17)

Pravilnik o polaganju maturskog ispita u gimnaziji, tehničkoj i umjetničkoj srednjoj školi na području Tuzlanskog kantona (“Službene novine TK”, broj: 2/19)

Pravilnik o utvrđivanju Kriterija i načina izbora učenika generacije srednje škole (“Službene novine TK”, broj: 4/13)

Pravilnik o polaganju prijemnog ispita u srednjim umjetničkim školama (“Službene novine TK”, broj: 6/12)

Pravilnik o lakšim i težim povredama radnih dužnosti, odgovornosti za materijalnu štetu, organe vođenja postupka, odgovornosti istih i pravila postupka u srednjim školama (“Službene novine TK”, broj: 2/11)

Pravilnik o načinu provjere i verifikacije poslodavaca kod kojih se obavlja praktičan rad, sadržini i načinu vođenja Registra poslodavaca  (“Službene novine TK”, broj: 11/17)

Pravilnik o postupku osnivanja i načinu rada Vijeća roditelja u srednjim školama (“Službene novine TK”, broj: 1/17 i 5/17)

Pravilnik o stručnom nadzoru u ustanovama srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona  (“Službene novine TK”, broj: 8/12)

Pravilnik o prijevremenom razrješenju i postupku utvrđivanju odgovornosti direktora srednje škole čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona (broj: 10/1-02-419-5/21 od 14.1.2021. godine)

Pravilnik o organizaciji takmičenja učenika srednjih škola (“Službene novine TK”, broj: 3/20)

Etički kodeks zaposlenika u srednjim školama (“Službene novine TK”, broj: 1/15)

Načela za organizovanje izleta, ekskurzija i logorovanja učenika osnovnih i srednjih škola sa područja Tuzlanskog kantona (“Službene novine TK”, broj: 10/112, 2/13, 3/13 i 17/13)

Kriteriji o utvrđivanju uslova na osnovu kojih se vrši izbor i imenovanje kandidata za direktora srednje škole čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona (“Službene novine TK”, broj: 11/14 i 15/21)

Uredba o polaganju stručnog ispita u ustanovama predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona (“Službene novine TK”, broj: 15/18, 10/20 i 10/21)

Uredba o pravilima, načinu i kriterijima ocjenjivanja rada vannastavnog osoblja u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona (“Službene novine TK”, broj: 16/18)

Uredba o uvjetima, kriterijima, postupku i načinu imenovanja, te načinu rada školskog odbora za srednje škole čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona (“Službene novine TK”, broj: 6/21)

Školski kalendar za školsku 2021/2022. godinu (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 13/21)