Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj: 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 89/17, 9/18)

Pravilnik o uvjetima i načinu dobijanja licence (“Službeni glasnik BiH”, broj: 12/07, 41/07, 13/13)

Pravilnik o načinu i uvjetima organiziranja ispita za vozača motornih vozila (“Službeni glasnik BiH”, broj: 46/12)

Pravilnik o načinu organiziranja predavanja i načinu provjere poznavanja propisa o sigurnosti saobraćaja na cestama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 36/13)

Pravilnik o saobraćajnim znakovima i signalizaciji na cestama, načinu obilježavanja radova i prepreka na cesti i znakovima koje učesnicima daje ovlaštena osoba (“Službeni glasnik BiH”,  broj: 16/07, 61/07)

Pravilnik o sticanju zvanja vozača instruktora motornih vozila (“Službeni glasnik BiH”, broj: 15/07, 41/07)

Pravilnik o osposobljavanju za vozača motornih vozila (“Službeni glasnik BiH”, broj: 46/12, 12/18, 74/18)

Pravilnik o vozačkoj dozvoli (“Službeni glasnik BiH”, broj: 9/19)