ODSJEK ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE I SAOBRAĆAJNU EDUKACIJU

ODSJEK ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE I SAOBRAĆAJNU EDUKACIJU
Šef Odsjeka za administrativne poslove i saobraćajnu edukaciju
Adnan Mukinović, mag. soc.
Telefon: 035 369 349
Stručni savjetnik za saobraćajnu edukaciju
Eldar Bešić, MA-dipl.ing.saob.
Telefon: 035 272 290
Viši referent za administrativne poslove za rad na ispitnom mjestu Lukavac
Nermina Peštalić, rudarski tehničar
Telefon: 035/555-919
Viši referent za administrativne poslove za rad na ispitnom mjestu Tuzla
Meliha Fočić, ek.teh.
Telefon: 035 277 240
Viši referent za administrativne poslove
Amra Sejdinović, up.teh.
Telefon: 035 272 290
Viši referent za administrativne poslove za rad na ispitnom mjestu Banovići
Eldin Mrkonjić, dipl.ecc
Telefon: 035/875-471
Viši referent za administrativne poslove za rad na ispitnom mjestu Živinice
Bajro Hadžić, dipl.ing.pol.
Telefon: 035 773 452
Viši referent za administrativne poslove za rad na ispitnom mjestu Gradačac
Mersija Ibrahimović
Telefon: 035/816-220
Viši referent za administrativne poslove za rad na ispitnom mjestu Gračanica
Mersed Mustafić, prof.
Telefon: 035 707 107
Viši referent za administrativne poslove za rad na ispitnom mjestu Srebrenik
Jasmina Muratović
Telefon: 035/644-017