Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju – prečišćeni tekst (“Službene novine TK”, broj: 10/20 i 5/22)

Pedagoški standardi i normativi za predškolski odgoj i obrazovanje u Tuzlanskom kantonu (“Službene novine TK”, broj: 8/19)

Pravilnik o ocjenjivanju rada i sticanju višeg stručnog zvanja nastavnika, profesora i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama te odgajatelja u predškolskim ustanovama i domovima učenika (“Službene novine TK”, broj: 3/10)

Pravilnik o načinu vođenja pedagoške dokumentacije i evidencije u ustanovama za predškolski odgoj i obrazovanje (“Službene novine TK” broj: 13/10 i 8/12)

Pravilnik o postupku utvrđivanja uslova za upis u Registar, troškovima postupka, sadržaju i načinu vođenja Registra i brisanju iz Registra (“Službene novine TK”, broj: 15/22)

Cjeloviti razvojni program predškolskog odgoja i obrazovanja (“Službene novine TK”, broj: 1/10)

Uredba o polaganju stručnog ispita u ustanovama predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona (“Službene novine TK”, broj: 15/18, 10/20 i 10/21)