ODSJEK ZA PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE
Stručni savjetnik za obrazovanje
Elvira Naimkadić
Telefon: 035/369-343