ODSJEK ZA PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE
Šef Odsjeka za predškolsko i osnovno obrazovanje
Asim Bojić, dipl. pravnik
Telefon: 035 369 340
Stručni savjetnik za obrazovanje
Malik Ikanović, dipl. ecc.
Telefon: 035 369 342