KONKURSI I POZIVI

Konkurs/Natječaj za upis učenika u prvi razred srednjih škola

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 10/18 – prečišćeni tekst) i člana 69. stav 3. Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju – prečišćeni tekst (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 10/20, 11/20, 8/21, 11/21, 22/21,5/22, 10/22, 11/22, 9/23 i 12/23), Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, objavljuje

Konkurs/Natječaj za upis učenika u prvi razred srednjih škola na području Tuzlanskog kantona za školsku 2024/2025. godinu i Plan upisa učenika u prvi razred srednjih škola Tuzlanskog kantona za školsku 2024/2025.godinu.

Konkurs/Natječaj je objavljen u “Večernjem listu” dana 7.6.2024. godine.

Ispravka konkursa/natječaja za upis učenika u prvi razred srednjih škola na području Tuzlanskog kantona za školsku 2024/2025. godinu “(“Večernji list”, dana 13.6.2024)