OBAVJEŠTENJA I REZULTATI

Konačna rang lista za stipendiranje učenika srednjih škola romske nacionalnosti i ostalih nacionalnih manjina

Na osnovu člana 14. stav (4) Odluke o utvrđivanu uslova, kriterija, postupka i načinu isplate za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola romske nacionalnosti i ostalih nacionalnih manjina u školskoj 2021./2022. godini (broj: 10/1-11-005261/22 od 10.03.2022. godine), ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, utvrđuje Konačnu rang listu kandidata po raspisanom Konkursu za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola romske nacionalnosti i ostalih nacionalnih manjina u školskoj 2021/2022. godini.

Potpisivanje ugovora sa roditeljima/starateljima učenika upriličit će se u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona (Plava sala), dana 6.5.2022. godine sa početkom u 9,30 sati.

Ostavi komentar