AKTUELNO

Danas se nastavljaju započete konkursne procedure u osnovnim i srednjim školama

baner-za-objavu

Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona je obavezalo osnovne i srednje škole čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona, da dana 1.2.2021. godine do 12 sati, istaknu Konačne rang liste kandidata u Konkursnoj proceduri za prijem u radni odnos nastavnika i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona, a nakon što je Skupština Tuzlanskog kantona, na sjednici od 30.1.2021. godine, donijela Zaključak o stavljanju van snage Zaključka Skupštine Tuzlanskog kantona broj: 01-02-26-7-/21 od 15.1.2021. godine, čime su se stekli uslovi za nastavak procedura u okviru konkursa/oglasa objavljenim 28.12.2020. godine i 4.1.2021. godine.

Procedure u okviru Konkursa za prijem u radni odnos zaposlenika u osnovnim i srednjim školama i Oglasa za prijem u radni odnos zaposlenika u osnovnim i srednjim školama nastavljaju se po utvrđenim terminima.

 

 

 

Ostavi komentar