AKTUELNO

Grb Bosne i Hercegovine na javnim ispravama osnovnih škola

Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović donio je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja dokumentacije i evidencije u osnovnim školama.

Ovim izmjenama su zamijenjeni obrasci svjedodžbi, uvjerenja i diploma u osnovnim školama na način da je na sredini obrasca, umjesto grba Tuzlanskog kantona utisnut grb Bosne i Hercegovine. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja dokumentacije i evidencije u osnovnim školama stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”.