OBAVJEŠTENJA I REZULTATI

Javni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika u Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona

Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona je u dnevnom listu “Dnevni avaz” od 26.2.2020. godine objavilo Javni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika u Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona. Obavještamo kandidate-učesnike javnog oglasa da se, shodno odredbi člana 81. stav (4) Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (,,Službene novine Tuzlanskog kantona, broj: 7/l7, 10/17, 10/18 i 14/18), radni odnos može zasnovati i sa licem koje za vrijeme procedure za prijem u radni odnos ima navršen radni ili pripravnički staž u trajanju od šest mjeseci, a koje nije položilo stručni ispit,  s tim da je dužan stručni ispit položiti najkasnije u roku od šest mjeseci od dana prijema u radni odnos u organ državne službe, uz ispunjavanje svih drugih općih i posebnih uslova.

Ostavi komentar