OBAVJEŠTENJA I REZULTATI

Javni poziv za prijavu kandidata za dobijanje licence iz oblasti saobraćajne edukacije

Na osnovu člana 178. Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja  na putevima u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”,  broj: 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17, 89/17, i 9/18), a u skladu sa odredbama Pravilnika o uslovima i načinu dobijanja licence (”Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”,  broj: 12/07, 41/07 i 13/13), Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, r a s p i s u j e

Javni poziv za prijavu kandidata za dobijanje licence predavača teoretske nastave, licence ispitivača iz teoretskog dijela ispita,licence ispitivača iz upravljanja motornim vozilom i licence ispitivača iz poznavanja prve pomoći.

Prijava za polaganje ispita za dobijanje licence