OBAVJEŠTENJA I REZULTATI

Javni poziv za prijavu kandidata za dobijanje licence

Na osnovu člana 178. Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja  na putevima u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”  broj 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17, 89/17, i 9/18) a u skladu sa odredbama Pravilnika o uslovima i načinu dobijanja licence (”Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”  broj 12/07, 41/07 i 13/13), Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona je u “Večernjem listu” od 28.04.2023. godine raspisalo

Javni poziv za prijavu kandidata za dobijanje licence predavača teoretske nastave, licence ispitivača iz teoretskog dijela ispita, licence ispitivača iz upravljanja motornim vozilom i licence ispitivača iz poznavanja prve pomoći