OBAVJEŠTENJA I REZULTATI

Konačna lista kandidata za dodjelu stipendija srednjoškolcima iz reda romske i ostalih nacionalnih manjina

Na osnovu člana 14. stav (4) Odluke o utvrđivanu uslova, kriterija, postupka i načinu isplate za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola romske nacionalnosti i ostalih nacionalnih manjina u školskoj 2022/2023. godinu (broj: 10/1-11-006437-1/23 od 10.04.2023. godine), ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, utvrđuje

Konačnu listu kandidata

Sa punoljetnim kandidatima sa spiska, odnosno roditeljima/starateljima maloljetnih kandidata zaključit će se ugovori o stipendiranju. O terminu potpisivanja ugovora stipendisti će biti obaviješteni putem web stranice Ministarstva obrazovanja i nauke TK.