AKTUELNO

Konačne rang liste za dodjelu stipendija nadarenim učenicima srednjih škola

Na osnovu tačke III članova 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija, postupka i načina isplate za dodjelu stipendija nadarenim redovnim učenicima srednjih škola na području Tuzlanskog kantona (broj: 10/1-34-018996/22 od 23.08.2022. godine), ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, utvrđuje

Konačnu rang listu po osnovu ostvarenih rezultata iz općeg uspjeha postignutog u prethodnoj školskoj godini u smislu završenog razreda osnovne odnosno srednje škole; uspjeh na natjecanjima iz oblasti općih, stručnih predmeta iz nastavnog plana i programa; ostvarene posebne diplome za ostvarene rezultate i diplome učenik generacije,

Konačnu rang listu po osnovu ostvarenih rezultata iz općeg uspjeha postignutog u prethodnoj školskoj godini u smislu završenog razreda osnovne odnosno srednje škole; opći uspjeh ostvaren u prethodnoj školskoj godini u smislu završenog razreda paralelne muzičke škole; uspjeh u oblasti tehničkog stvaralaštva i kulturno-umjetničkog stvaralaštva-književnih, likovnih, pozorišnih i muzičkih ostvarenja; ostvarene posebne diplome za ostvarene rezultate i diplome učenik generacije,

Konačnu rang listu po osnovu ostvarenih rezultata iz općeg uspjeha postignutog u prethodnoj školskoj godini u smislu završenog razreda osnovne odnosno srednje škole; uspjeh iz oblasti sporta i sportskih učeničkih sportskih programa, te drugih sportskih uspješnih ostvarenja; ostvarene posebne diplome za ostvarene rezultate i diplome učenik generacije.

Napomena: Termin za potpisivanje ugovora kojim će se bliže regulisati međusobna prava i obaveze između davaoca stipendije i kandidata koji su ostvarili pravo na dodjelu iste naknadno će se utvrditi i javno objaviti putem web stranice Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona (www.montk.gov.ba)