AKTUELNO

Konačne rang liste za prijem lica za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Na osnovu Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija, postupka prijema lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u školama čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona ili u školama nad kojima je Skupština Tuzlanskog kantona iskazala javni interes (broj: 10/1-34-018257/22 od 11.08.2022. godine), ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, utvrđuje

Konačne rang liste kandidata,

Odluku o prijemu lica za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u školama.