AKTUELNO

Ministar Omerović panelist Godišnje konferencije o građanskom obrazovanju u Bosni i Hercegovini

Tema Godišnje konferencije o građanskom obrazovanju, koju je u Neumu organizovao Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava CIVITAS Bosne i Hercegovine, jeste digitalizacija i njen odraz na formalno obrazovanje i obrazovanje općenito. U kontekstu toga se govorilo i kako koristiti nove tehnologije i digitalne alate kao sredstvo modernije, učenicima prilagođenije i prema ishodima učenja orijentirane nastave? Na Konferenciji je bilo govora i o digitalnoj transformaciji ne samo škola i učionica, već i onoj koja se događa u našoj percepciji samog nastavnog procesa.

Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona dr. sc. Ahmed Omerović bio je učesnik Panela na temu: Škola kao agens političke socijalizacije – odgoj i obrazovanje novih generacija građana za aktivno učešće u procesima javnog odlučivanja – iskustva praktične nastave „Projekt građanin“.

Ostavi komentar