OBAVJEŠTENJA I REZULTATI

Obavijest za studente Sveučilišta u Mostaru

Studentski Centar Sveučilišta u Mostaru je službenim putem obavijestio Ministartsvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona da od 18.05.2020. godine počinje pružati svoje usluge prve faze smještaja za studentekoji borave u SC-u. Druga faza pružanja usluga ishrane i smještaja je planirana od 01.06.2020. godine.

Važno je istaknuti da zbog novonastale situacije uzrokovane Covid-19, Studentski Centar planira pružati usluge do 31.07.2020. godine.

Ostavi komentar