AKTUELNO

Počela osnovna andragoška obuka za nastavnike u Tuzlanskom kantonu

U organizaciji Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona i DVV Internationl Ured za BiH, u Tuzlanskom kantonu je počela realizacija osnovne andragoške obuke za nastavnike javnih ustanova koje obrazuju odrasle. Cilj obuke je poboljšanje nivoa osposobljenosti predavača koji rade sa odraslima. Tokom obuke polaznici će imati priliku da se upoznaju sa psihološkim osnovama, karakteristikama i stilovima učenja, komunikacijom, grupnom dinamikom, vizualizacijom i prezentacijom u obrazovnom radu, kao i sa interaktivnim metodama i interaktivnoj nastavi u obrazovanju odraslih.

Program obuhvata 120 nastavnih sati, od čega 60 sati interaktivne nastave, 30 sati samostalnog učenja polaznika, te 30 sati demonstracije vještina polaznika i supervizije. Obuka će trajati od kraja marta do kraja juna ove godine.

Obuka se realizira za ukupno 40 polaznika, raspoređenih u dvije grupe.

Ostavi komentar