AKTUELNO

Preporuka visokoškolskim ustanovama na području Tuzlanskog kanton

U vezi sa Naredbom Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva broj: 01-33-1426/20 od 11.03.2020. godine, te nakon analize stanja na području Tuzlanskog kantona i u okruženju u vezi sa korona virusom (COVID-19) a u cilju preventivnog djelovanja i zaštite stanovništva, Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona preporučuje visokoškolskim ustanovama na području Tuzlanskog kantona da obustave nastavu u periodu od 12.03.2020. godine do 25.03.2020. godine.

Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona preporučuje visokoškolskim ustanovama da poduzmu sve potrebne mjere i aktivnosti u cilju prevencije i zaštite studenata i uposlenika svojih ustanova.

Pored navedenog preporučuje se visokoškolskim ustanovama na području Tuzlanskog kantona  da sagledaju mogućnosti organiziranja i realizacije nastavnog procesa putem online nastave.

Preporuka visokoškolskim ustanovama na području Tuzlanskog kantona se temelji na osnovu Zaključka Vlade Tuzlanskog kantona broj: 02/1-04-9207/20 od 12.03.2020. godine

Ostavi komentar