OBAVJEŠTENJA I REZULTATI

Prijavna forma za “edukaciju za licencirane predavače, ispitivače i instruktore vožnje” 2023

  Prijavna forma za “Edukaciju za licencirane predavače, ispitivače i instruktore vožnje”

  Datum održavanja: 5.12.2023. godine
  Mjesto održavanja; Tuzla, Bosansko kulturni centar TK

  Molimo Vas da ispunite registracijsku formu popunjavajući svako polje.

  Napomena: Prije prijave potrebno je izvršiti uplatu kotizacije u iznosu od 10,00 KM na broj računa: 132-100-02560000-80, Primalac- Budžet Tuzlanskog kantona, Svrha: Uplata kotizacije za učešće na stručnom usavršavanju, Vrsta prihoda 722611, Budžetska organizacija 2401018, Općina 094,
  Dokaz o uplati kotizacije uplodovati u registracijskoj formi!
  Prijave se zaprimaju zaključno sa 30.11.2023. godine.

  Dokaz o uplati možete donijeti na dan edukacije ili poslati na mail: eldar.besic@montk.gov.ba