OBAVJEŠTENJA I REZULTATI

Rang lista kandidata za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola romske nacionalnosti i ostalih nacionalnih manjina

Na osnovu člana 13. stav (5) Odluke o utvrđivanu uslova, kriterija, postupka i načinu isplate za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola romske nacionalnosti i ostalih nacionalnih manjina u školskoj 2021/2022. godinu (broj: 10/1-11-005261/22 od 10.03.2022. godine), Komisija za provođenje konkursne procedure za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola romske nacionalnosti i ostalih nacionalnih manjina u školskoj 2021/2022. godinu, imenovana Rješenjem (broj:10/1-34-007338/22 od 28.3.2022. godine), utvrđuje

Rang listu kandidata i Listu kandidata koji ne ispunjavaju uslove, neblagovremene i nepotupne prijave

Rang liste su objavljene na web stranici Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona dana 24.5.2023. godine.

Nezadovoljni kandidat može podnijeti prigovor u roku od osam dana od dana objavljivanja liste na web stranici Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona. Prigovor se podnosi Ministarstvu obrazovanja i nauke u pisanoj formi na adresu: Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, ulica Fra Grge Martića 8, 75000 Tuzla, sa naznakom „Prigovor na utvrđenu Rang listu“.