OBAVJEŠTENJA I REZULTATI

Rang lista po raspisanom Konkursu za dodjelu stipendija učenicima prvih razreda srednjih škola koji su upisali zanimanje sa Liste deficitarnih zanimanja za školsku 2021/2022. godinu

baner-za-objavu

U skladu sa članom 14. stav (5) i (7) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija, postupku i načinu isplate za dodjelu stipendija redovnim učenicima prvih razreda srednjih škola koji upišu zanimanje sa Liste deficitarnih zanimanja za školsku 2021/2022.godinu, Komisija za provođenje konkursne procedure za dodjelu stipendija učenicima prvih razreda srednjih škola, utvrđuje Rang listu i Listu kandidata koji ne ispunjavaju uslove, neblagovremene i nepotpune prijave.

Rang lista je objavljena dana 30.11.2021. godine.

Ostavi komentar