OBAVJEŠTENJA I REZULTATI

Redovna nastava 3.10.2022. godine

Dana 2.10.2022. godine održavaju se Opći izbori u Bosni i Hercegovini, za čije održavanje je predviđeno korištene velikog broja školskih objekata u Tuzlanskom kantonu.

Škole u kojima se održavaju Opći izbori, u ponedjeljak 3.10.2022. godine će prilagoditi realizaciju nastave, tako da će ili kasnije krenuti sa radom i/ili evntualno izvršiti skraćivanje časova. Svaka škola će donijeti pojedinačnu odluku o organizaciji rada, te o tome obavijestiti učenike i roditelje.