AKTUELNO

Spisak udžbenika/radnih udžbenika koji će se koristiti u redovnim osnovnim školama u školskoj 2021/2022. godini

Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona je u skladu sa članom 48. stav (3) Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju-prečišćeni tekst (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 10/20 i 8/21), donijelo Odluku o korištenju udžbenika/radnih udžbenika u redovnim osnovnim školama čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona u školskoj 2021/2022. godini.  Sastavni dio odluke je Spisak udžbenika/radnih udžbenika u redovnim osnovnim školama čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona u školskoj 2021/2022. godini.

Ostavi komentar