AKTUELNO

Spisak udžbenika u osnovnim školama u školskoj 2022/2023 godini

Na osnovu člana 48. stav (3) Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju – prečišćeni tekst (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 10/20, 8/21, 11/21, 22/21, 5/22 i 10/22), Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona donijelo je Odluku o korištenju udžbenika/radnih udžbenika u redovnim osnovnim školama čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona u školskoj 2022/2023. godini.

Navedenu Odluku i Spisak udžbenika/radnih udžbenika u redovnim osnovnim školama čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona u školskoj 2022/2023. godini možete preuzeti OVDJE.

Ostavi komentar