AKTUELNO

Sredinom 2024. započinje izgradnja Kampusa Univerziteta u Tuzli

Brojnim konkretnim aktivnostima, konstantom podrškom i osiguranjem finansijskih sredstava Vlada Tuzlanskog kantona potvrdila je svoje strateško opredjeljenje za razvoj Univerziteta u Tuzli kao generatora razvoja Kantona u cjelini. Kao rezultat takvog opredjeljenja, tokom proteklih nešto više od godinu dana stvoreni su preduslovi da se već sredinom iduće godine započne sa izgradnjom prvih objekata u Kampusu.

S tim u vezi danas je u prostoru Kampusa upriličena prezentacija svega što je do sada urađeno, te najavljene aktivnosti koje slijede.

„Ovo je projekat važan ne samo za Univezitet i Tuzlu kao grad, nego i za kanton i Bosnu i Hercegovinu, jer to je jedinstven prostorni kapacitet s kojim ne raspolaže niti jedan univerzitet u regiji. Radi se o 42 hektara površine gdje je planiran univerzitetski grad s fakultetima, laboratorijama, institutima, bibliotekom, studentskim domovima i drugim sadržajima. Nadam se da će to biti jedan od razloga da mladi ostanu u BiH“, rekla je Nermina Hadžigrahić, rektorica Univerziteta u Tuzli.
Vlada Tuzlanskog kantona već je do sada osigurala oko 400.000 KM za pripremne aktivnosti i izradu projektne dokumentacije, a odobravanjem kreditnih sredstava kod Razvojne banke FBiH u iznosu od 10,5 miliona KM, otklonjena je i posljednja barijera za početak izgradnje.

„Ovo je generacijski projekat koji na najbolji način oslikava podršku Vlade Tuzlanskog kantona Univerzitetu u Tuzli. Uz sredstva redovnog održavanja i osiguranja uslova za nesmetan rad Univerziteta, kapitalnim investicijama naš univerzitet želimo vratiti na mjesto koje mu pripada i vratiti mu lidersku poziciju u Bosni i Hercegovini“, kazao je danas premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić, te se zahvalio i Skupštini Tuzlanskog kantona što je kreirala politiku, bila podrška i podarila Vladi povjerenje za realizaciju ovog izuzetno značajnog projekta.

Kako je danas rečeno, nakon što je u februaru potpisan ugovor za izradu idejnog projekta i Gradsko vijeće Tuzle usvojilo Regulacioni plan Kampusa UNTZ, stekli su se uslovi za izgradnju u prostoru Kampusa. Objavljeni su tenderi za izradu geotehničkih misija i glavnog projekta objekata prve faze razvoja, te završeno projektovanje idejnih projekata za Edukacijsko-rehabilitacijski, Ekonomski, Filozofski, Pravni, Farmaceutski fakultet te Akademiju dramskih umjetnosti. U junu je objavljen tender za izradu revizije geotehničkih misija, a mjesec dana kasnije završena izrada tog dokumenta i objedinjen postupak legalizacije, rekonstrukcije i nadogradnje objekta za Edukacijsko-rehabilitacijski, Ekonomski, Filozofski i Pravni fakultet te potpisan ugovor za izradu glavnog projekta objekta.
Sredinom oktobra potpisan je i ugovor za izradu glavnih projekata objekata za Farmaceutski fakultet i Akademiju dramskih umjetnosti, završena revizija geotehničkih misija objekata i potpisan ugovor za reviziju glavnog projekta objekta. Ovih je dana objavljen tender za reviziju glavnih projekata Farmaceutskog fakulteta i Akademije dramskih umjetnosti i urađena primopredaja urbanističke saglasnosti za izgradnju prvog objekta za Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Ekonomski fakultet, Filozo fski fakultet i Pravni fakultet.

Na kraju, početkom ove sedmice Univerzitet je dobio i Urbanističku saglasnost za izgradnju prvog objekta u koji će biti smješteni Edukacijsko – rehabilitacijski, Ekonomski, Filozofski i Pravni fakultet, čime se došlo na korak od konačnog ishodovanja građevinske dozvole i početka građenja.
Kada su u pitanju aktivnosti projekta Kampus do 20. januara 2024. godine planiran je završetak Glavnog projekta Građevine 1 u koju će biti smješteni Edukacijsko-rehabilitacijski, Ekonomski, Filozofski i Pravni fakultet za što je predviđen iznos od 210.600 KM. U istom periodu planirana je i revizija Glavnog projekta ovog objekta 5.000 KM.

Za ishodovanje građevinske dozvole za ovaj objekat predviđena su sredstva od milion i po KM, a do 1. marta 2024. godine planirano je raspisivanje i tendera za izgradnju za što je planirano 10,5 miliona KM. Ovaj iznos planirano je da se osigura iz kreditnih sredstava koje je Vlada Tuzlanskog kantona osigurala u Razvojnoj banci FBiH.

Predviđena su i sredstva u visini od 59 hiljada KM za Glavni projekat Građevine 2 u kojoj će biti smješten Farmaceutski fakultet, te 28 hiljada KM za Glavni projekat Građevine 3 za potrebe Akademije dramskih umjetnosti, te 5.000 KM za izradu Idejnog rješenja Kompleksa sportskih terena i 20 hiljada za tehničku dokumentaciju Računarskog centra TK.

„Nadam se da ćemo u 2024. godini otvoriti prvo gradilište. Po našem planu u 2024. godini bit će nam potrebno 13 miliona KM. „Planirano je da između tri zgrade, u kojima će biti šest fakulteta, bude prvi trg unutar Kampusa. Naš je plan da prvu fazu izgradnje završimo do 50. godišnjice Univerziteta u Tuzli, a to je 18. decembar 2026. godine. Cilj je da zgradu za prva četiri fakulteta imamo završenu roh-bau do kraja 2025. godine, a da uporedo pripremimo tendere za zavšne radove, tako da u 2026. godini uselimo prva četiri fakulteta. Za kompletnu prvu fazu potrebno nam je 60 do 65 miliona KM“ kazao je prorektor za osiguranje kvaliteta i internu evaluaciju Univerziteta u Tuzli Damir Zenunović.
U narednoj godini uslijedit će i izrada tenderske dokumentacije za izradu idejnog projekta građevine Tehnološkog fakulteta i građevina na Univerzitetskom trgu (podzemna garaža). Također, u planu je i izrada tenderske dokumentacije za idejni projekat građevina na Univerzitetskom trgu kao što su univerzitetska biblioteka, konferencijski centar i Prirodno-matematički fakultet, te izrada tenderske dokumentacije za izgradnju objekta Akademije dramskih umjetnosti i Farmaceutski fakultet.
„Za svaki napredak neke zemlje nužan je društveni kapital. To je u ovom smislu povjerenje, a kroz realizaciju ovog projekta mi smo uspjeli da vratimo povjerenje javnosti i povjerenje uposlenika Univerziteta u izvjesnost izgradnje Kampusa. To je naš najveći uspjeh. Danas mnogi skeptici koji nisu vjerovali u ideju Kampusa, a danas mnogi od njih govore da je Kampus izvjesna realnost. To je značajan napredak“, kazao je ministar obrazovanja i nauke Ahmed Omerović, te podsjetio da je pokrenut i postupak internacionalizacije Univerziteta, kako bi smo u narednom periodu dobili i studente iz inostranstva u Bosni i Hercegovini.