AKTUELNO

Ubrzati razvoj univerzitetskog Kampusa

Kako bi se intenzivirale i ubrzale aktivnosti na planu razvoja Kampusa Univerziteta u Tuzli danas je u Vladi Tuzlanskog kantona upriličen sastanak koordinacionih timova Vlade TK i Univerziteta u Tuzli za realizaciju projekta razvoja Kampusa.

Dogovoreno je da će Vlada planiranih pola miliona KM Univerzitetu staviti na raspolaganje u što skorijem roku, a zadatak Univerziteta je da pripremi tendersku dokumentaciju i da se što prije krene sa raspisivanjem tendera za izradu projektne dokumentacije.

Premijer Halilagić je kazao da postoji određeno pozitivno nestrpljenje da se sa ovim aktivnostima krene što prije i sa što većim intenzitetom.

„Mi i na ovaj način pokazujemo naše opredjeljenje, htjenje i odlučnost da učinimo što je moguće više kada je u pitanju projekat Kampusa Univerziteta u Tuzli. Danas smo tu da otklonimo još neke nedoumice i da se definišu konkretni naredni koraci kako bismo došli do operacionalizacije sredstava koja smo rezervisali za projekat Kampusa”, kazao je premijer Halilagić ističući da priča oko Kampusa predugo traje, ali i da vjeruje da će ova Vlada i pored ograničenog vremena imati priliku načiniti značajne iskorake koji će nekoj narednoj vladi ipak ostaviti čisti put kad je u pitanju projekat kampusa.

„Zajedno sa Univerzitetom u Tuzli i Vladom TK i Ministarstvo obrazovanja i nauke je opredijeljeno da što brže i kvalitetnije nastavimo sa procesom izgradnje Kampusa. Određeni koraci su već poduzeti, a sada nam slijede i konkretne aktivnosti”, kazao je ministar obrazovanja i nauke Ahmed Omerović.

U ime univerzitetskog tima Voditelj Centra za osiguranje kvaliteta i internu evaluaciju profesor Damir Zenunović je informisao Vladu da je Operativni tim podijelio zadatke i već iduće sedmice trebaju biti imenovane komisije za izradu tenderskih dokumentacija, a kako bi se, po povratku s godišnjih odmora, počelo sa izradom projektno planskih dokumenata.

„Naš plan je da do 50. godišnjice osnivanja Univerziteta u Tuzli imamo okončanu prvu fazu, a to znači da do 2026.godine barem pola fakulteta Univerziteta u Tuzli prebacimo u okvire Kampusa. Dokument Univerziteta kojim su definirani određeni pravci djelovanja i budućih aktivnosti je usvojen 6 aprila. U prvom koraku planirano je preseljenje 6 fakulteta, a što bi stvorilo podlogu za dalji razvoj i osiguravanje potencijalnih izvora budućeg finansiranja Kampusa”, istaknuo je Zenunović.

Dogovoreno je da se uporedo sa pripremama sagleda i stanje vlasništva i raspoloživosti imovinom Univerziteta, te da se uradi Elaborat na ovu temu, a što će biti podloga za dalje postupanje i pravljenje hodograma budućih aktivnosti.

„Prostor kampusa se mora gledati kao resurs univerziteta, ali i da taj prostor određenim kompatibilnim sadržajima bude i izvor finansiranja Kapusa”, kazao je danas profesor Bahrija Umihanić.

Uz konstataciju da se krajem 2022. i početkom 2023. godine treba raditi na projektu, a potom i započeti sa izradom prve faze razvoja Kampusa, zaključeno je da se sa ovim aktivnostima već kasni.

„Univerzitet mora biti svjestan da je Vlada uradila svoj dio posla i da je sva odgovornost za početak realizacije ovog projekta sada na Univerzitetu”, zaključio je danas premijer Halilagić.