AKTUELNO

Vlada TK finansira naučnoistraživački i umjetnički program ANUBiH

Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović potpisao je sa predsjednikom Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (ANUBIH) Murisom Čičićem Ugovor o ostvarivanju programa naučnoistraživačkog rada. Ugovorom su obezbijeđena sredstva u visini od 100.000 KM kojim Vlada Tuzlanskog kantona nastavlja podržavati rad institucije koja doprinosi razvoju, unaprjeđenju, podržavanju i promoviranju nauke i umjetnosti te brine o afirmaciji kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Bosne i Hercegovine.

Predsjedništvo Akademije u sastavu potpredsjednice Lidije Lincender-Cvijetić, generalnog sekretara Asifa Šabanovića i dopisnog člana Elvisa Ahmetovića sa Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli zahvalili su Vladi TK i Ministarstvu obrazovanja TK za doprinos održavanju kontinuiteta institucije koja njeguje izvrsnost kao osnovni princip stvaranja i vrednovanja naučnih i umjetničkih doprinosa.

Prema riječima ministra Omerovića radi se o znatnom povećanju sredstva koja Vlada TK izdvaja za ovu namjenu a koja su u prethodnim godinama rasla sa 25.000 na 50.000 KM. Ove je godine obezbijeđen iznos od 100.000 KM i  već je vidljivo poboljšano stanje u nauci na području TK. Uspostavljeni su mehanizmi i napravljen Registar istraživača te imenovan Kantonalni savjet za nauku i tehnologiju“, kazao je ministar Omerović ovom prilikom.

„Ulaganje sredstava u nauku od velikog je značaja“, kazao je predsjednik Čičić napomenuvši da su „otvoreni  za nove članove te da je potrebno izazvati interes mladih naučnika za saradnju sa ANUBIH“.

Sredstvima će biti finansirani naučnoistraživački i umjetnički program i projekti sadržani u Planu programskih i projektnih aktivnosti ANUBiH za 2023. godinu kao i za dodjelu akademijskih nagrada.