AKTUELNO

Započete aktivnosti za izradu projektne dokumentacije izgradnje Kampusa

Radna grupa za realizaciju projekta Kampusa JU Univerziteta u Tuzli održala je danas radno-konsultativni sastanak u kabinetu Ahmeda Omerovića, ministra obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona. Radnu grupu je imenovala Vlada  Tuzlanskog kantona, na sjednici od 19. aprila 2022. godine, a čine je ministar obrazovanja i nauke, ministrica za prostorno uređenje i zaštitu okolice, ministrica za kulturu, sport i mlade, ministar finansija, savjetnik premijera i dva predstavnika JU Univerzitet u Tuzli.

Tema sastanka je utvrđivanje dalje metodologije rada s ciljem realizacije projekta Kampusa JU Univerziteta u Tuzli, kao jednog od strateških projekata za Tuzlanski kanton. Jedan od prvih zadataka ka nesmetanoj realizaciji predmetnog projekta, kako je na sastanku utvrđeno, jeste adekvatna priprema potrebne projektne dokumentacije i usaglašavanje plana finansiranja projektnih aktivnosti. Jedan od zaključaka održanog sastanka jeste potreba održavanja sastanka kome bi prisustvovali svi relevantni akteri ispred Vlade Tuzlanskog kantona, JU Univerziteta u Tuzli i Grada Tuzla, na kome bi se prezentovale dosadašnje aktivnosti i utvrdile dalje smjernice djelovanja kako bi se osiguralo nesmetano i efikasno provođenje narednih aktivnosti u vezi sa realizacijom ovog značajnog projekta.

Ostavi komentar