AKTUELNO

Usvojeno pet izmjena i dopuna zakona iz oblasti obrazovanja

Skupština Tuzlanskog kantona danas je usvojila prijedloge izmjena i dopuna Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju, Zakona o visokom obrazovanju i Zakona o obrazovanju odraslih. Prethodno je Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila prijedloge navedenih zakona koji su bili predmet rasprave i usvajanja na današnjoj sjednici.

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju sadrži odredbe koje utvrđuju sastav komisije za upis djece sa lakšim smetnjama u predškolske ustanove, nepodobnost rada sa djecom u kontekstu pravosnažnih presuda i suspenziji direktora, te predviđaju sankcije za neregistrirana fizička i pravna lica koji obavljaju djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja.

Stvaranje valjanog pravnog osnova za stipendiranje nadarenih i talentiranih učenika i studenata utvrđeno je zakonima iz oblasti osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja. Osim toga, izmjenama i dopunama zakona biće omogućeno da osobe koje su završile nastavničke fakultete odrade pripravnički staž, ukoliko pripadaju kategoriji onih diplomanata koji po nekom drugom osnovu nisu ispunjavali uslove za odrađivanje pripravničkog staža.

Usvajanjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju odraslih skraćuje se period trajanja osnovnog obrazovanja na osam mjeseci, te uvodi mogućnost zabrane obavljanja djelatnosti obrazovanja odraslih kada se utvrdi da je organizator izdavao diplome suprotno zakonu. Također, registracija organizatora obrazovanja se pooštrava i uvodi se bankovna garancija, rekao je za Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona za RTV TK

Ostavi komentar