AKTUELNO

Veća prava učenika i studenata za vrijeme školovanja u inostranstvu

Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona na IV redovnoj sjednici usvojio je Odluku o korištenju hitne zdravstvene zaštite učenika i studenata za vrijeme školovanja u inostranstvu, odnosno na razmjeni učenika i studenata.

Ovom Odlukom se omogućava korištenje samo hitne zdravstvene zaštite učenicima i studentima za vrijeme boravka u inostranstvu, a za vrijeme njihovog školovanja. U slučaju pružanja zdravstvene zaštite po osnovu dvojezičnih obrazaca ovoj kategoriji osiguranih lica, troškovi pružene zdravstvene zaštite će se plaćati putem obračuna stvarnih troškova, a u skladu sa važećim međunarodnim sporazumima o socijalnom osiguranju.

Ostavi komentar