AKTUELNO

Konkurs za dodjelu stipendija studentima sa invaliditetom

Na osnovu člana 8. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu stipendija redovnim studentima sa invaliditetom, koji studiraju na javnoj visokoškolskoj ustanovi sa sjedištem na području Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“ broj: 17/22 i broj: 10/1-11-19785-2/22 od 11.11.2022. godine) i Odluke o raspisivanju Konkursa za dodjelu stipendija redovnim studentima sa invaliditetom, koji studiraju na javnoj visokoškolskoj ustanovi sa sjedištem na području Tuzlanskog kantona, u akademskoj 2022/2023. godini (broj: 10/1-34-019785-4/22 od 21.11.2022. godine), Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, raspisuje

Konkurs za za dodjelu stipendija redovnim studentima sa invaliditetom, koji studiraju na javnoj visokoškolskoj ustanovi sa sjedištem na području Tuzlanskog kantona, u akademskoj 2022/2023. godini. Prijavni obrazac možete preuzeti na istom linku kao i tekst konkursa.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na internet stranici Ministarstva, odnosno rok za prijavu teče od 21.11.2022. godine.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu stipendija redovnim studentima sa invaliditetom, koji studiraju na javnoj visokoškolskoj ustanovi sa sjedištem na području Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 17/22 i 10/1-11-19785-2/22 od 11.11.2022.)